14ДППС29 - Контрастивна синтакса енглеског и српског језика

Спецификација предмета
НазивКонтрастивна синтакса енглеског и српског језика
Акроним14ДППС29
Студијски програмПсихологија
Модул
Тип студијадокторске академске студије трећег степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ10.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да се студенти оспособе да самостално препознају синтаксичке сличности и разлике између енглеског и српског језика и да истраже и анализирају једну појаву у којој се ова два језика разликују, те да ослањајући се на релевантну литературу из области понуде објашњење изабране појаве.
   Исходи учења (стечена знања)Студент уме да препозна појаву у погледу које се разликују енглески и српски језик, уме да пронађе релевантну литературу и да је протумачи; уме да сагледа изабрану појаву из више углова и да је детањно проучи; уме да понуди аргументовано решење или објашњење проблема и да га на одговарајући начин изложи.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеСинтаксичке разлике. Контрастивна синтакса. Врсте лингвистичких универзалија. Категорије као обележја. Разлике у категоријама. Минималистички програм. Лексикон, лексичке јединице и њихова обележја. Међујезичке разлике у минимализму. Падеж, падешки системи и разлике у падежима. Субјекат и његова типична својства. Аргументска структура, тематска хијерархија. Информацијска структура. Ред речи.
   Садржај практичне наставе
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   54
   Методе извођења наставеРад под менторством, дискусије, студентске презентације.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит50
   Пројекти50
   Колоквијуми
   Семинари
   Врх стране