9. седница 2019.

Председик Већа докторских студија Филозофског факултета сазива 9. седницу Већа докторских студија Филозофског факултета, која ће се одржати, у четвртак 28. 11. 2019. године са почетком у 12.00 часова у свечаној сали 114/I, за коју предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 8. седнице Већа докторских студија одржане 25. 10. 2019. године

2. Усвајање пријава докторских дисертација и именовање комисије за оцену подобности, кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација:

Интердисциплинарне докторске студије:

I

Кандидат: Марија Докић, тема: Естетицизам Лазе Костића. Комисија: др Радослав Ераковић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Драган Проле, редовни професор за ужу научну област Филозофске науке, Филозофски факултет, Нови Сад, члан, др Душан Иванић, професор емеритус за ужу научну област Српска књижевност, Филолошки факултет, Београд, члан, др Сава Дамјанов, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

II

Кандидат: Викториа Закински Тома, тема: Медијско извештавање о мигрантима у медијима у Републици Србији и Републици Мађарској у периоду од 2016. до 2019. године. Комисија: др Дејан Пралица, ванредни професор за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Зоран Јевтовић, редовни професор за ужу научну област Комуникације и новинарство, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, члан, др Владимир Баровић, ванредни професор за ужу научну област Новинарство, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор 1, др Ференц Немет, ванредни професор за ужу научну област Историја културе, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица, ментор 2.

Језик и књижевност:
Кандидат: Валентина Ђорић, тема: Resumptive Stategies in English and Serbian / Ресумптивне стратегије у енглеском и српском језику. Комисија: др Наташа Киш, ванредни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Бранимир Станковић, доцент за ужу научну област Српски језик, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу, члан, др Татјана Милићев, доцент за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови сад, члан, др Сабина Халупка Решетар, редовни професор за ужу научну област Англистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

3. Именовање комисија за оцену и одбрану докторских дисертација:

Педагогија:
Кандидат: Дејан Ђорђић, тема: Школска клима као корелат резилијентности ученика. Комисија: др Слађана Зуковић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Светлана Шпановић, редовни професор за ужу научну област Педагошке науке, Педагошки факултет, Сомбор, члан, др Руженка Шимоњи Чернак, ванредни професор за ужу научну област Психолошке науке, Педагошки факултет, Сомбор, члан, др Оливера Кнежевић Флорић, редовни професор за ужу научну област Педагогија, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

Језик и књижевност:
Кандидат: Ивана Чанчар, тема: Конкорданција култних списа о Светом цару Урошу патријарха Пајсеја. Комисија: др Јасмина Грковић Мејџор, редовни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, председник комисије, др Виктор Савић, виши научни сарадник у Институту за српски језик САНУ и доцент за ужу научну област Српски језик, Филолошки факултет, Београд, чландр Наташа Драгин, редовни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика, Филозофски факултет, Нови Сад, ментор.

4. Разно:

Усвајање измењеног обрасца 3 – сагласност ментора, на предлог председника Већа докторских студија.       

Председник Већа докторских студија
проф. др Марко Шкорић

Врх стране