Биљана Бабић

 

Биљана Бабић, доцент

Контакт
Кабинет: 333
Телефон: 021/459-626
Е-адреса: biljanab@ff.uns.ac.rs

Биографија
(Академска каријера)

- 2019. године – Избор у звање – доцент, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Српски језик и лингвистика
- 2016. године – Докторат, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Српски језик и лингвистика (докторска дисертација: Унутарјезичке грешке на почетним нивоима учења српског језика као страног)
- 2016. године – Реизбор у звање – асистент, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Српски језик и лингвистика
- 2013. године – Избор у звање – асистент, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Српски језик и лингвистика
- 2010. године – Избор у звање – виши лектор, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Српски језик и лингвистика
- 2010. године – Магистратура, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Српски језик и лингвистика (магистарска теза: Морфолошко-синтаксички минимални речник глагола српског језика као страног)
- 2007. године – Избор у звање – лектор, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Српски језик и лингвистика
- 2000. године – Диплома, Филозофски факултет, Нови Сад, Област: Српски језик и књижевност

Наставни рад
15СФСФ069 Глаголи: морфолошке специфичности и лексикографска презентација предавања – вежбања
15КККК26 Стандардни српски језик 1 – предавања
15СФСФ012 Фонологија српског језика – вежбања
15СЈСЈ012 Фонологија српског језика – вежбања
08СЈСФОО9 Фонологија – вежбања
08СФСФОО9 Фонологија – вежбања
08СЈСФ004 Фонетика и ортоепија – вежбања
15СФСФ004 Фонетика и ортоепија српског језика – вежбања
15СЈСЈ004 Фонетика и ортоепија српског језика – вежбања
15СФСФ016 Морфологија српског језика – вежбања
08СЈСФО13 Морфологија – вежбања
08СФСФО13 Морфологија – вежбања
15СЈСЈ017 Морфологија српског језика – вежбања
15СКСК009 Стандардни српски језик 2: Морфологија – вежбања
08СКСК009 Стандардни српски језик 2: Морфологија – вежбања
15СРКС002 Методичке апликације у настави српског језика као страног – предавања, вежбања

Научно-истраживачки рад
Српски језик као страни / други

Библиографија (избор)
- Babić, Biljana, Naučimo srpski 1 i 2 – Rečnik glagola, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2011: 7-540.
- Babić, Biljana 2007. Provera znanja iz gramatike: nivoi A1 i A2 (Poređenje – udžbenik Naučimo srpski 1 : testovi), Прилози проучавању језика (Нови Сад) 38, 159–186.
- Бабић, Биљана 2008. Семантика префикса до- (као првог) у глаголском префиксалу, Прилози проучавању језика (Нови Сад) 39, 275–315.
- Babić, Biljana 2011. Morfološko-sintaksički minimalni rečnik glagola srpskog jezika kao stranog, Прилози проучавању језика (Нови Сад) 42, 165–196.
- Babić, Biljana 2014a. Greške u tvorbi prezentskih oblika na početnim nivoima učenja srpskog jezika kao stranog. Језици и културе у времену и простору III. Нови Сад: Филозофски факултет, 569–581.
- Бабић, Биљана 2018. Унутарјезичке грешке у употреби облика акузатива у српском језику као страном. Српски језик: студије српске и словенске, XXIII. Београд: Филолошки факултет. 583-600.
- Бабић, Биљана (у штампи). Морфолошко-синтаксички минимални речник глагола у настави српског језика као страног / другог и као матерњег. Методички видици (Нови Сад) 10.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране