Милош Јоцић

Милош Јоцић, доцент

Контакт
Кабинет: 316
Е-адреса: miloshjocic@ff.uns.ac.rs
Телефон: 021/485-3957

Академска каријера
- 2016. година – избор у звање асистента (научна област: Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности)
- 2012. године – Мастер, Филозофски факултет, Нови Сад. Област: Српска књижевност 20. века. Наслов рада: Постколонијално читање „Травничке хронике“ Иве Андрића.
- 2011. године – Диплома, Филозофски факултет, Нови Сад

Један од покретача и уредника Зинга, сајта намењеном Курсу креативног писања прозе. Један од покретача Курса креативног писања интерактивне фикције. Приређивач темата Књижевност и интернет у часопису „Летопис Матице српске“  (књига 496, свеска 3). Уредник књижевног часописа Међутим, ДНК (Друштво новосадских књижевника).

Наставни рад
Асистент на курсевима:
Креативно писање прозе
Креативно писање интерактивне фикције
Словеначка књижевност 1
Словеначка књижевност 2
Преглед поетика
Стални облици песме и строфе
Стваралаштво Станислава Винавера
Неоавангардне и експерименталне тенденције у српској књижевности XX века (Српска књижевност МАС)
Култура, комуникација, медији (Компаративна књижевност)
Теорија књижевности (Компаративна књижевност)
Теорија књижевности (Руски језик и књижевност)

Области интересовања и истраживања
Креативно писање
Српска књижевност 20. века (авангарда, неоавангарда, постмодерна)
Теорија књижевности
Студије културе
Компаративна истраживања јужнословенских књижевности

Научни и стручни радови у часописима
(2016) „Вештац“ и „Вештац“ - један текст у два медијума (Механизми интерактивне адаптације фантазијских романа и приповедака Анджеја Сапковског у случају серијала видео игара „The Witcher“), Збiрник наукових праць „Слов'янська фантастика”, Київ: Київський нацiональний унiверситет „Тарас Шевченко”, том 2, стр. 297–314.

 (2016) „Пикник поред пута“ браће Стругацки и видео–игра „STALKER“: мотивскe и наративнe везе у контексту интерактивно– нелинеарног приповедања, Књижевна историја, Институт за књижевност и уметност, Београд, 48, 160, стр. 162–169.

 (2018) Карневализација у романима Петровградска прашина и Андраци, јепури и остала најважнија чудовишта Петровграда и Средњег Баната Војислава Деспотова. 47. састанак слависта у Вукове дане, Међународни славистички центар, стр. 351–358.

 (2018) „Mјећа“ Станислава Винавера: од крњег француског симболизма до савремених читања, Винаверово огледало, Фондација Станислав Винавер, Шабац; Филозофски факултет, Нови Сад; Институт за књижевност и уметност, Београд.

 (2019) YU сцена визуелне поезије. Jugoslovenska književnost: prošlost, sadašnjost i budućnost jednog spornog pojma. Уредници: Адријана Марчетић, Бојана Стојановић Пантовић, Владимир Зорић, Дуња Душанић, Београд, Чигоја штампа, стр. 151–168.

 

Врх стране