Јасмина Јокић

Јасмина Јокић, редовни професор

Kабинет: 319
Tелефон: 021/485-3917
Е-адреса: jasmina.jokic@ff.uns.ac.rs

Биографија

 • Гимназија „Иво Лола Рибар“ Сремска Митровица (1991)
 • Професор српске књижевности и језика (1996), Филозофски факултет, Нови Сад; просечна оцена: 9,58
 • Магистар књижевних наука (2004), Филозофски факултет, Нови Сад; просечна оцена на магистарским студијама: 9,45
 • Доктор књижевних наука (2009), назив докторске дисертације: Краљице и краљичке песме у контексту пролећних обредних опхода

Професионално напредовање

1996–2002. Медицинска школа „Драгиња Никшић“, Сремска Митровица, професор српског језика и књижевности

2004–2009. стипендиста-докторанд Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије

2009–2010. доцент, Државни универзитет у Новом Пазару

нов. 2010–2015. доцент, Филозофски факултет, Нови Сад

нов. 2015. ванредни професор, Филозофски факултет, Нови Сад

Курсеви
Увод у народну књижевност: поетика и рецепција (ОАС)
Традиционална култура Срба (ОАС)
Традиционална култура Срба у словенском контексту (ОАС)
Традиционална култура Срба у јужнословенском контексту (ОАС)
Митска бића српског фолклора у усменој и писаној књижевности (ОАС)
Интерпретација народне лирике у основним и средњим школама (ОАС)
Култура, обред, поезија (МАС)
Еротско и смеховно у народној поезији (МАС)
Методика наставе књижевности и српског језика - пракса 2 (МАС)
Драмски облици и форме у традиционалној усменој култури  (ДАС)

Научно-истраживачки рад
Oбласти интересовања: усмена књижевност, методологија теренског истраживања фолклора; фолклорна фантастика; однос усмене и писане (ауторске) књижевности, фолклорни драмски облици, традиционална култура Срба и других словенских народа, методика наставе књижевности

Библиографија
Kњиге

 • Смеховно и еротско у српској народној култури и поезији, У трагању за заборављеним значењима смеха у усменој традицији – од култа плодности до карневала, Филозофски факултет, Нови Сад, 2009 (у коауторству са Зојом Карановић)
 • Краљичке песме: ритуал и поезија, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2012.
 • Мотив ванбрачног детета у басмама против града: текст и контекст, Књижевна историја, 160, Београд: 27-47.
 • Митопоетски врт Милосава Тешића, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 66/1, 2018: 31-48. (коаутор Сања Париповић Крчмар)
 • Прежици култа стоке у српским обредним песмама, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 67/1, 2019: 287-318. (у коауторству са Драгољубом Перићем)
 • Предања о свецима - заштитницима чудотворних изора, BELIEF Narrative Genres / Жанрови предања/Жанры преданий /ур. Зоја Карановић, Willem de Blécourt, Novi Sad: Filozofski fakultet, ISFNR, 2012: 129–137.
 • Страх перед святыней культ святых деревьев в сербской традиционной культуре, Традиционная культура. № 4 (52), ред. Кляус В.Л., Котельникова Н.Е., Государственный республиканский центр русского фольклора Министерства культуры РФ, Москва, 2013: 135–143.
 • „Фолклорна и митска семантика елемената небеског обзорја у поезији Милосава Тешића”, у: Il SoleLuna presso gli slavi meridionali, II. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2017, 331–348. (коаутор Сања Париповић Крчмар).  M14
 • Фолклорне представе о али у поезији Љубомира Симовића, Научни састанак слависта у Вукове дане, 45/2, Међународни славистички центар на Филолошком факултету, Београд, 2016: 49-58.  М51
 • Карневализација свадбе у усменим драмским облицима, Научни састанак слависта у Вукове дане, 47/2, Међународни славистички центар на Филолошком факултету, Београд, 2018: 41-50.М51

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране