Владан Видицки

Владан Видицки, доцент

Контакт
Кабинет 336
Број телефона 021/485-3908
Е-адреса vladan.vidicki@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне студије социологије је завршио на Филозофском факултету у Новом Саду (2014.), а дипломски-мастер рад са темом “Настанак, развој и обнова економске социологије” је одбранио наредне године. Након мастер студија уписује докторске студије социологије, а од 2016. године је ангажован у извођењу наставе. У звање асистента први пут је изабран 2017. године. 

До сада је објавио више научних радова и учествовао на домаћим и међународним конференцијама и истраживачким пројектима. Похађао је неколико програма стручног усавршавања у земљи и иностранству. Као докторант био је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. За рад на својој докторској тези добио је стипендију "Ernst Mach", Федералног Министарства за образовање, науку и истраживање Републике Аустрије и у ту сврху боравио је и радио на Департману за међународни развој Универзитета у Бечу. Члан је Српског социолошког друштва, као и Европске социолошке асоцијације унутар које је изабран за члана управног одбора мреже истраживача за социологију рада (РН17). Добитник је Награде за најбољег младог истраживача Филозофског факултета за 2019. годину.

Наставни рад
Планирање социолошких истраживања, Квантитативни метод у социологији, Социологија рада, Социологија организације, Социолошко истраживање маркетинга, Социологија сукоба, Социологија села, Увод у социологију, Методологија истраживања у друштвеним наукама, Социјално предузетништво, Социологија образовања

Научно-истраживачки рад
Бави се истраживањима из области економске социологије, а посебно га интересује проблем  предузетништва. Заинтересован је и за проблеме рада, организације рада, као и за социолошко проучавање маркетинга. Поред тога, бави се и савременим методолошким проблемима у друштвеним наукама, а нарочито начинима и поступцима комбиновања квантитативних и квалитативних метода у истраживању.

Библиографија (избор)
1. Vidicki, V. i S. Stojšin (2021). Prevazilaženje metodološkog dogmatizma u društvenim istraživanjima: triangulacija, multimetod i kombinovani pristup. Sociologija, 63 (1): 5-25.
2. Vidicki, V. (2020). Klasični pristupi i savremeni teorijski modeli objašnjenja etničkog preduzetništva. Sociološki pregled, 54 (2): 272-301.
3. Stojšin, S. и V. Vidicki (2020). Greške uzorka u istraživanjima u društvenim naukama. Kultura, 166: 256-270.
4. Stojšin, S. S. i V. D. Vidicki (2018). Metodološki problemi u Srbiji: analiza sadržaja Sociološkog pregleda. Sociološki pregled, 52 (1): 75-100.
5. Vidicki, V. (2016). Nastanak, razvoj i obnova ekonomske sociologije. Sociološki pregled, 50 (4): 571-600.
6. Vidicki, V. D. (2016). Koreni ekonomske sociologije: doprinosi klasične i neoklasične političke ekonomije. Kultura polisa, 13 (29): 383-394.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране