Каролина Лендак-Кабок

Каролина Лендак-Кабок, доцент

Контакт
Кабинет: 248
Е-адреса:  karolina.lendak.kabok@ff.uns.ac.rs

Биографија
Каролина Лендaк-Кабoк (1986), дипломирала (2010) и мастер студије завршила на Правном факултету Универзитета у Новом Саду (2012). Правосудни испит положила је 2012. године, а наредне године изабрана је за судског преводиоца за мађарски језик. Докторске студије је уписала 2012. године на Центру за родне студије, Асоцијација центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања (АЦИМСИ) Универзитета у Новом Саду и у току којих је школску 2018/19 годину провела на програму Докторске подршке (Doctoral Support Program) на Департману за родне студије Централноевропског универзитета у Будимпешти (ЦЕУ). Докторску дисертацију је одбранила на енглеском језику 2019. године у Центру за родне студије, АЦИМСИ, Универзитета у Новом Саду. Тема дисертације: Status of women for national minorities in the Serbian higher education system – Focus on women from the Hungarian national minority (Положај жена из националних мањина у систему високог образовања Србије – осврт на жене из мађарске националне мањине), под менторством проф. др Андрее Пете (Pető Andrea) са ЦЕУ у Будимпешти.

Гостујућа истраживачица на Централноевропском универзитету у Будимпешти (ЦЕУ) (2015), Универзитету у Сиднеју (2016), Универзитету у Источном Паризу (UniversitéParis-EstCréteil), (2018) и Универзитету у Лозани (2018), Универзитету Етвеш Лоранд (Eötvös Loránd) (2019). Предавање по позиву држала на Универзитету у Кјоту (Јапан), наслов предавања: Intersections of gender class and ethnicity in the Serbian higher education system (Интерсекција рода, класе и етницитета у систему високог образовања Србије) (2019). Добитница је награде Кристална кугла (2017) за изванредан научни допринос на пољу друштвених наука и за успешна учешћа на Војвођанским мађарским научним конференцијама студената (ВМНКС). Учествовала је на међународним конференцијама из области рода и високог образовања, рода у образовању и мањинских језика у Бечу, Будимпешти, Лондону, Даблину, Валенсији, Београду, итд. 2016. године била је организаторка тренинг школе Род у истраживању и Хоризонт 2020 пројектима (Gender in Reserach and in Horizon 2020 Projects) на Универзитету у Новом Саду, у оквиру COST пројекта GenderSTE Акције.

Научноистраживачки рад
Области научног истраживања:  етницитет, род, образовање и интерсекционалност, мањинска права, социјална заштита угрожених група.

Библиографија (избор)
Lendák-Kabók, K. (2021), A Gender Perspective on Language, Ethnicity, and Otherness in the Serbian Higher Education System, Journal of Language, Identity and Education. Doi: 10.1080/15348458.2021.1920415 (online first)

Lendák-Kabók, K. (2020). Ethnic minority women in the Serbian academic community, European Journal of Women’s Studies. Doi: 10.1177/1350506820958740

Lendák-Kabók, K. (2020). Women’s work-life balance strategies in academia, Journal of Family Studies. Doi: 10.1080/13229400.2020.1802324

Lendák-Kabók, K., Popov, S. & Lendák, I. (2020).  The Educational Migration of Sub-state Ethnic Minorities on the Outskirts of the EU: A Case Study of Serbia, Intersections. East European Journal of Society and Politics, 6 (2): 130–153.

Lendák-Kabók, K. & Popov, S. (2019). Rodne razlike pri izboru studija maturanata mađarske, slovačke i rumunske nacionalne manjine u Srbiji, Sociologija, 61(1): 75–86.

Lendák-Kabók, K. (2018). Visoke akademske pozicije u Srbiji: mogućnosti za pripadnice nacionalnih zajednica?, Sociologija, 60(1): 330–346.

Lendák-Kabók, K. (2017). Uticaj jezičke barijere na uspeh žena iz mađarske nacionalne zajednice u sistemu visokog obrazovanja Srbije, Temida, 20(1): 77–94.

Lendák-Kabók, K. (2016). Az interszekcionalitás vajdasági vonatkozásai [Vovjođanski aspekt intersekcionalnosti], Létünk, 46(4): 73–88.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране