Марина Пуја Бадеску

Марина Пуја-Бадеску, редовни професор

Контакт
Кабинет: 273/ II
Број телефона: 021 485 3898
Е-адреса: marinapb@ff.uns.ac.rs

Биографија
◦ 2006. године – редовни професор за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет, Нови Сад;
◦ Предавач на Специјалистичким Академским Студијама у Новом Саду, 2002/03.
◦ 2001.  године – ванредни професор за ужу научну област Румунистика, Филозофски факултет, Нови Сад;
◦ Члан Колегијума Филозофског факултета у Новом Саду (2002/07)
◦ Члан Комисије за реформе на  Филозофском факултету у Новом Саду (2002/07)
◦ Шеф Одсека за румунистику Филозофског факултета у Новом Саду, 2002/07.
◦ Члан Савета Филозофског факултета у Новом Саду (2004/05.)
◦ Шеф Катедре за румунски језик и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду -1995-2002.
◦ Координатор на постдипломским студијама за румунски језик и књижевност -1996.
◦ Члан Наставно-научног већа Филозофског факултета у Новом Саду (1995/2007)
◦ Члан Изборног већа Филозофског факултета у Новом Саду (од 1994. – до данас)
◦ 1993. године – доцент за ужу научну област Румунски језик и књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад;
◦ 1993. године – асистент са докторатом за ужу научну област Румунски језик и књижевност, Филозофски факултет, Нови Сад;
◦ Новинар, РТВ-Нови Сад, Румунска редакција, КУП, НС-Плус, децембар 1990 – март 1993.
◦ 1990. године – докторат из филолошких наука, Универзитет у Букурешту, Филолошки факултет, Румунија;
◦ 1985. године – диплома професора румунског језика и књижевности, Универзитет у Букурешту, Филолошки факултет, Румунија.

Наставни рад
Увод у румунистику 1 и 2 (предавања) – ОАС
Југословенско-румунске везе 1 и 2 (предавања) – ОАС
Методика превођења 1 – 4 (предавања) – ОАС
Методика наставе румунског језика и књижевности 2+0  (предавања) – ДАС/МАСТЕР
Техничка научног рада 2+0 (предавања) – ДАС/МАСТЕР
Студијско истраживачки рад (0+0+20) – ДАС/МАСТЕР
Румунска проза – ДС
Консултације

Научно-истраживачки рад
◦ Увод у румунистику; Румунска култура;
◦ Југословенско-румунске везе;
◦ Методика наставе румунског језика и књижевности;
◦ Методика превођења (Теорија и техника превођења);
◦ Историја румунског књижевног језика;
◦ Румунска књижевност - проза. Компаративна књижевност, румунска и српска књижевност.
◦ Румунска књижевност у Војводини.

Усавршавања
Alliance française, Париз 13.07.- 15.10. 1986;
◦ Баја Маре, 1 - 21. 07. 1995, Румунија;
◦ Букурешт, 4 - 14. 08. 1999, Румунија.

Учешће на пројектима
◦ „Румунски језик у публикацијама на тлу Војводине“, 1991-1993, Републички пројекат
◦ „Изучавање језика, књижевности и културе националних мањина у Републици Србији“ - „Историја књижевног стваралаштва на румунском језику у Војводини“ (1918-1995), 1993-2000, Републички пројекат
◦ „Проучавање румунског језика, књижевности и културе у Војводини“, 01.06.2004. године до 31.12.2004. године, Покрајински пројекат
◦ 1370 - „Културни, језички и књижевни обрасци националних мањинских заједница“, „Књижевности у мултиетничким срединама“ – 2001-2005, Републички пројекат
◦ 148026 – „Индентитет језика и језичко планирање у енвиролингвистичком простору Војводине“ - „Српско – румунски билингвизам код деце и младих на тлу Војводине“, 2006-2010, Републички пројекат
◦ 148027 - „Типолошки статус и компаративне основе и токови мањинских књижевности у панонском простору“, 2006-2010, Републички пројекат
◦ „Језик и књижевност Румуна и Мађара у Војводини данас“, 2017, финансиран од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, администрацију и националне мањине – национале заједнице, П.А. Војводина, Покрајински пројекат
◦ „Језик и књижевност – основа очувања идентитета Румуна и Мађара у Војводини“, 2018, финансиран од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, администрацију и националне мањине – национале заједнице, П.А. Војводина,, Покрајински пројекат
◦ 178002  -  Језици и културе у времену и простору, 2010 - 2019, Републички пројекат

Рецензент на Међународном пројекту
Рецензент за Међународни пројекат са називом „Elemete de antropologie culturală în literatura de Limba Română din Serbia. Učesnici: Asociaţia Culturală şi de Cercetare Ştiinţifică Ksero – România и Новинско-издавачка установа – Панчево. Координатор пројекта ванр. проф. др Dărăbuş Carmen Cerasela, Facultatea de Litere, Universitatea de Nord – Baia Mare / Facultatea de Filozofie, Universitatea din Novi Sad. Период реализације пројекта: 1.04.2009. године до 1.09.2011. године. Финализација пројекта: штампање зборника у две издавачке куће, Editura Libertatea и Издавачка установа северног универзитета из Баја Маре.

Менторство
◦  Spariosu, Laura (2004). Nume de persoană la Uzdin: perioada 1900-2001 (Лична имена у Уздину: период 1900-2001). Magistarski rad, 2004. godine, Filozofski fakultet, Novi Sad;
◦ Spariosu, Laura (2006). Rumunski jezik, književnost i civilizacija, „Românii în Banatul Central – nume de persoană“(„Rumuni u centralnom Banatu – lična imena“) – doktorska disertacija, odbranjena 26. jula 2006. godine. Filozofski fakultet, Novi Sad, (668 strana);
◦  Trajlović-Kondan, Minerva (2007). Rumunistika, „Vorbirea românilor din Petrovasâla – perspectivă  pragmalingvistică“ („Govor Rumuna iz Vladimirovca – pragmalingvistička perspektiva“) – doktorska disertacija odbranjena 28. septembra 2007. godine. Filozofski fakultet, Novi Sad, (377 strana);                                                                                                                     ◦  Popović, Virđinija (2009). Naturalizam u rumunskoj književnosti do Prvog svetskog rata, magistarski rad odbranjen 29. maja 2009. godine. Filozofski fakultet, Novi Sad, (134 strana)

 Награде и признања
◦ Диплома за 35 година активности Друштва за румунски језик из Војводине
◦ Диплома за добру сарадњу од стране Културне Фондације Румуније, 1995.
◦ Захвалница Радничког универзитета „Радивој Ћирпанов“ – за успешну сарадњу
◦ Захвалница – диплома - јубилеј (50 година рада)  часописа „Лумина“  
◦ Диплома додељена од Румунског друштва (Фондација) за етнографију и фолклор за допринос успешном раду Симпозијума „Југословенски Банат“ – историјска и културна  прошлост
◦ Диплома „Магна“ – 2006. године – Societatea (Fundaţia) Română de Etnografie şi Folclor din Voivodina

Квалитативни критеријуми / Чланство у удружењима
◦ Члан комисије за аутентичност текстова при Скупштини АП Војводине
◦ Председник комисије на испитима за ангажовање преводиоца при Покрајинском секретаријату за прописе, управу и националне мањине
◦   Председник комисије за румунски језик, при Министарству спољних послова, Београд – 2003/04.  г.
◦  Друштво за примењену лингвистику Србије (члан председништва);  
◦  Румунско друштво (Фондација) за етнографију и фолклор из Војводине (члан председништва) ;
◦  Члан уређивачког одбора Годишњака Филозофског факултета у Новом Саду.
◦ Стални судски преводилац за румунски и српски језик при Вишем суду у Новом Саду, именована на основу решења бр. 101-74-00008/2008-10, издато 7. маја 2009. године. 
◦ Члан Научног одбора Завода за културу војвођанских Румуна.
◦  Члан Комисије за израду наставних програма за основне и средње школе на румунском језику
◦   Члан Друштва за српско – румунско пријатељство
◦  Члан Организационог одбора IV међународног интердисциплинарног симпозијума „Сусрет култура“ и Зборника радова са симпозијума, (2006)
◦  Члан уређивачког одбора Годишњака Филозофског факултета у Новом Саду, Књига XXXI (2006), Књига XXXII (2007) и (2012/2013).
◦  Члан уређивачког одбора међународног симпозијума Банат – историјска и културна прошлост  и Зборника радова (Actele Simpozionului), Ресита, Румунија, Нови Сад – од 2000. године
◦  Новинско-издавачка установа "Libertatea" из Панчева – сарадник и рецензент
◦  Завод за уџбенике, Београд, Одељење у Новом Саду - сарадник и рецензент
◦  Председник научног одбора (савета) часописа „Европа“, часопис за науку и уметност у транзицији из Новог Сада
◦  Члан научног одбора (савета) часописа, Интернатионал AdvisoryBoard in: Revista de ştiinţe politice/Revue des sciences politiques, br. 20, 2008. godine, Univerzitet iz Krajove, Facultatea de Istorie, Filozofie, Geografie, Secţia – Ştiinţe Politice, Craiova: Editura Universitaria

Међународна сарадња
◦ Иницијатор и преводилац међууниверзитетске сарадње између Универзитета у Новом Саду и седам Универзитета из Румуније, од 1993. године.
◦ Сарадња између Југославије, односно Србије и Румуније: током 1997. године, организовала је долазак и предавања најистакнутијих професора из суседне земље на Катедри за румунски језик и књижевност, а исто тако и на Катедри за француски језик и књижевност.
◦ Један од иницијатора доласка и посете делегације Румунске академије, 19. и 20. фебруара 2000. године, на челу са председником Академије проф. др Еуђеном Симионом – у САНУ- огранак у Новом Саду, у Матици српској где је организован свечани програм поводом 150. годишњице рођења Михаја Еминескуа. Том приликом, 20. фебруара, иста делегација је посетила Универзитет у Новом Саду. Ова посета уважене делегације била је од значаја за поновно остварење контаката између САНУ и Румунске академије, а уједно је и претеча потписивања уговора о универзитетској сарадњи. Убрзо, потписани су уговори о сарадњи Универзитета из Новог Сада са шест Универзитета из Румуније: Универзитетом „Бабеш Бољај“ из Клужа, Универзитетом „Василе Голдиш“ и Универзитетом „Аурел Влајку“ из Арада, са Западним Универзитетом из Темишвара, Универзитетом Техничких наука (Политехника) из Темишвара и Универзитетом из Букурешта. Била је посредник и преводилац свих обављених разговора при потписивању уговора о сарадњи међу поменутим универзитетима.

Библиографија (избор)
◦ Puia-Bădescu, Marina (1998). I. L. Caragiale şi B. Nušić - comediografi. 124 pag. Panciova: Editura Libertatea.
◦ Puia-Bădescu, Marina. (2009). Departamentul de limba şi literatura română. În M. Cap-Bun (Red.), Romanian Studies around the World in 2008, (p. 172 - 183; 359 - 360). București: Editura Cartea Universitară Publishing House.
◦ Puja-Badesku, M. (2009). Dvojezičnost rumunske dece u Vojvodini. U V. Vasić (Ur.), Višejezični svet Melanije Mikeš, tematski zbornik u čast (str. 145-150). Novi Sad: Filozofski fakultet.
◦ Puia-Bădescu, M. & Popović, V. (2011). Petru Cârdu – autor al unui discurs inedit în Voivodina. În M. Albu (Red.), Întoarcerea în Ithaca. Cultura română din exil şi din afara graniţelor: realizări, recuperare, restituire (pag. 73 - 82). Cluj: EIKON.
◦ Puia-Bădescu, M. (2011). Rain calling rituals related to Romanian and Serbian. În D. Suiogan (Ed.), Spaţii culturale şi fond arhaic, (p. 160-174). Baia Mare: Editura Universităţii de Nord - Ethnologica Publishing.                    
◦ Puja-Badesku, M. & Popović, V. (2011). Rumunska književnost i elektronsko čitanje knjiga na univerzitetskim bibliotekama u Rumuniji. U A. Vraneš (Ur.), Knjiga i jezik u razvoju savremenog društva (str. 277-288). Beograd: Filološki fakultet.
◦ Puia-Bădescu, M. & Popović, V. (2011). Influenţa subdialectului bănăţean şi a limbii sârbe asupra limbii române standard. În Vasile Bacu (Red.), Grigore Bostan – 70. Probleme actuale de filologie română. (pag. 63-74). Cernăuţi: Zelena Bucovina; Herţa: Grupul editorial Cuvântul.        
◦ Puja-Badesku, M. & Popović, V. (2012). Dva večna dela koja prkose vremenu – Manastir u Arđešu i Zidanje Skadra na Bojani. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXVII (2), 85 - 99.
◦ Puja-Badesku, M. & Janjić, I. (2012). Online Romanian Communism Photo Collection. U A. Vraneš (Ur.), Digitalizacija kulturne i naučne baštine, (str. 313 - 323). Beograd - Kanzas: Filološki Fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitet Emporia - Kanzas.
◦ Puja-Badesku, M. & Popović, V. (2014). Emil Cioran in the Magazine of Science an Culture ”Europa”, u časopisu ”Studii de Știință și Cultură”, Arad, Rumunija, br. 4, Vol. X, decembar, indeksiran u Index Copernicus, EBSCO, CEEOL, DOAJ Arad: Univerzitet Vasile Goldiš
◦ Puja-Badesku, M. (2015). RUMUNSKI JEZIK U VOJVODINI I REFORME U OBRAZOVANJU/ ROMANIAN IN VOJVODINA AND REFORM OF EDUCATION, In Comunication, Culture, Creation: New Scientific Paradigms (718-724). Arad – Novi Sad: Vasile Goldiș University Press, Fondația Europa

Врх стране