Драгана Дробњак

Драгана Дробњак, редовни професор

Контакт
Кабинет: 234
Број телефона: 021 458 688
Е-адреса: dragana.drobnjak@ff.uns.ac.rs

Биографија

Академска каријера
◦ 1994. - Дипломирала на Катедри за француски језик и књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду
◦ 1996. - Изабрана у звање асистента-приправника на Катедри за француски језик и књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду
◦ 2000. - Магистрирала на Катедри за француски језик и књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду, тема: Проблеми наставе лексике и учење речи страног језика
◦ 2000. - Изабрана у звање асистента за француски језик на Катедри за француски језик и књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду
◦ 2005/2006. - Стипендиста швајцарске конфедерације на Универзитету у Лозани, истраживачки стаж
◦ 2008. - Докторирала  на Катедри за француски језик и књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду, тема: Књижевни термини француског и италијанског порекла у српском језику
◦ 2009. - Изабрана у звање доцента за француски језик на Катедри за француски језик и  књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду
◦ 2014. - Изабрана у звање ванредног професора за француски језик на Катедри за француски језик и  књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду
◦ 2019. - Изабрана у звање редовног професора за француски језик на Катедри за француски језик и  књижевност, Филозофски факултет у Новом Саду

Наставни рад
Морфосинтакса француског језика I, II
Лексикологија I
Француски и српски у контакту и контрасту
Упоредна фразеологија француског и српског језика

Научно-истраживачки рад
◦ Романистика
◦ Семантика и прагматика
◦ Контрастивна и компаративна истраживања
◦ Лингвокултурологија
◦ Лексикологија

 Библиографија (избор)

  1. Gudurić, Snežana, Drobnjak, Dragana (2010). “Pravi” i “lažni prijatelji” u francuskom, italijanskom i srpskom jeziku, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LIII/1, 195-204.
  2. Drobnjak, Dragana (2011). Francuski i srpski u kontaktu i kontrastu, Beograd: Zadužbina Andrejević.
  3. Drobnjak, Dragana, Topoljska, Ana (2011). Termes botaniques et zoologiques dans le français argotique, Nasleđe, FILUM, Kragujevac,  VIII/19, 295-302.
  4. Drobnjak, Dragana, Gudurić, Snežana (2011). Frazemi iz semantičkog polja ‘smrt’ u francuskom i srpskom jeziku, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LIV/2, 237-246.
  5. Drobnjak, Dragana, Šulović, Ksenija (2015). Pojam novca u srpskom, francuskom i španskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LVIII/1, 197-207.
  6. Šulović, Ksenija, Drobnjak, Dragana (2015). Duša u srpskoj, francuskoj i španskoj frazeologiji. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LVIII/2, 181-189.
  7. Drobnjak, Dragana, Šulović, Ksenija (2016). Lingvokulturološki triptih. Novi Sad, Filozofski fakultet.
  8. Drobnjak, Dragana, Gudurić, Snežana (2018). Frazemi sa somatizmom oko u francuskom i srpskom jeziku. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, LXI/1, 143-162.

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране