Контакт

Шеф Одсека: проф. др Диана Поповић
Заменик шефа: проф. др Наташа Радусин Бардић
Секретар Одсека: Ана Топољски
Кабинет секретара Одсека: М11

е-маил: francuzi@ff.uns.ac.rs, ana.topolјski@ff.uns.ac.rs
телефон: 021/485-3873

Врх стране