Динко Грухоњић

Динко Грухоњић, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 280
Е-адреса: dinko.gruhonjic@ff.uns.ac.rs

Биографија
- 2016 – докторат на Факултету политичких наука у Београду: „Однос новинарских жанрова на традиционалном радију и радију на интернету“
- 2010 – магистарски рад на Филозофском факултету у Новом Саду: „Дискурс агенцијске вести“
- 1995 – диплома на Филозофском факултету у Новом Саду: професор југословенских књижевности и српскохрватског језика
- од 2014. до 2020. – сарадник па руководилац на научном пројекту „Улога медија у нормализацији односа на Западном Балкану“
- 2014. – члан Извршног комитета Осмог интердисцпилинарног научног симпозијума „Сусрети култура“
- од 2004. до 2016. – председник Независног друштва новинара Војводине (НДНВ)
- од 2016.– програмски уредник/програмски директор НДНВ-а
- од 1997. - шеф дописништва Новинске агенције Бета за Војводину
- од 2000. – дописник Дојче велеа
- од 2014. – главни и одговорни уредник Војвођанског истраживачко-аналитичког центра (VOICE)
- од 2008. – заменик главне уреднице на порталу Аутономија
- од 2012. – јавни заговарач Коалиције за РЕКОМ
- од 2006. – један од оснивача коалиције невладиних организација Грађанска Војводине
- члан и председник стручних комисија за оцењивање медијских пројеката код код Министарства културе и информисања и Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање

Наставни рад
21ИНТ042      Хибридни мултимедијални новинарски жанрови
21ЗМ002        Алтернативни медији
15ЗМ009        Савремени медијски системи
15ЗМ014        Студијско-истраживачки рад
15ЗУЗУ028     Агенцијско новинарство
15ЗУЗУ059     Медијски систем Србије
15ЗУЗУ067     Новинарство и политика
15ЗУЗУ076     Интернетско новинарство
15ЗУЗУ077     Новинарска пракса 4
15ЗУЗУ088     Грађанско новинарство и социјалне мреже
15ЗУЗУ093     Економско новинарство
20КОЈ052       Медији, мањине и интеркултуралност
20КОЈ005       Основе новинарских жанрова

Научно-истраживачки рад
Агенцијско новинарство, медији и права националних мањина, медијски системи, медијско право, онлајн новинарство, грађанско новинарство, друштвене мреже, радијско новинарство, новинарски жанрови, интеркултуралност/мултикултуралност, извештавање о другом, Војводина, Југославија, Европска унија, децентрализација, регионализација, људска права, транзициона правда, политика, менаџмент медија.

Библиографија (избор)
- Milinkov, Smiljana, Gruhonjić, Dinko (2021), Politički klijentelizam u medijima u Srbiji - slučaj agencije Tanjug, u: Sociologija, 63/2021 (72-95). UDK: 343.353:316.774(497.11), doi.org/10.2298/SOC2101072M
- Gruhonjic, Dinko et. al. (2021). Media outlets in Vojvodina and Slovenia: demographic-economic indicators and media pluralism. in: International Scientific Journal Geographica Pannonica. (Vol. 25, Issue 3, 72-95). doi: 10.5937/gp25-30710
- Gruhonjić, Dinko, Milinkov, Smiljana (2022) Politički grafiti ekstremnog nacionalizma kao propagandni medij u Novom Sadu, Evropskoj prestonici kulture. U: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 47(2), 277-295. UDK: 316.723:32(497.113Novi Sad) DOI: 10.19090/gff.2022.2.277-295
- Gruhonjić, Dinko (2022). Mediji u Srbiji i propagandne kampanje protiv Crne Gore i Crnogoraca u: Cetinjski filološki dani III, zbornik radova s naučnoga skupa održanog na Cetinju 2. i 3. septembra 2021. (ur. Vujović N.). Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, University of Kansas: ISBN 978-9940-40-076-7 COBISS.CG-ID 23788804 M14
- Gruhonjić, D. (2021). Hibridni novinarski žanrovi. Novi Sad: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-6065-661-4. URL http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2021/978-86-6065-661-4 
- Gruhonjić, Dinko (2019). Mediji civilnog društva – terra nova za novinarstvo? U: Zbornik Mediji civilnog društva kao alternativa medijskom populizmu, senzacionalizmu i lažnim vestima (ur: Gruhonjić, D, Valić Nedeljković, D). Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 070:32.019.5. 321.011.5:316.774(497.11)(082). ISBN 978-86-6065-514-3. COBISS.SR-ID 328293127
- Gruhonjić, Dinko (2017). Perspektive radija u eri interneta. U: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 42(2). Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 654.195:004.738.5 DOI: 10.19090/gff.2017.2.153-163
- Gruhonjić, Dinko (2017). (Ne)poštovanje Kodeksa novinara Srbije u kampanji za predsedničke izbore u 2017. godini. U: CM : Communication and Media XII(40) 145–164. Beograd. doi:10.5937/comman12-14614
- Gruhonjić, Dinko (2016). Hibridizacija novinarskih žanrova i budućnost radija.  U: Godišnjak Filozofskog fakulteta. XLI-1 (2016). Novi Sad: Filozofski fakultet. UDC 1+80/82(058). ISSN: 0374-0730 (Štampano izdanje). ISSN 2334-7236 (Online). COBBIS.SR.ID 16115714. 97-112
- Gruhonjić, Dinko (2014). Medijska manipulacija kontekstom: fenomen izostavljenog i/ili pristrasnog bekgraunda. U: Interkulturalnost. Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije. br.7 mart 2014 (63-69). Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine. UDK 316.653:316.46.058.5]:316.774. ISSN: 2217-4893
- Gruhonjić, Dinko (2011). Diskurs agencijskog novinarstva. Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 070(070.431.2) ISBN 978-86-6065-074-2 COBISS.SR-ID 265206791
- Gruhonjić, Dinko (2012). Ničim izazvana zbirka. Novi Sad: Cenzura. ISBN 978-86-86559-15-9

 

Врх стране