Динко Грухоњић

Динко Грухоњић, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 280
Е-адреса: dinko.gruhonjic@ff.uns.ac.rs

Биографија
- 2016 – докторат на Факултету политичких наука у Београду: „Однос новинарских жанрова на традиционалном радију и радију на интернету“
- 2010 – магистарски рад на Филозофском факултету у Новом Саду: „Дискурс агенције вести“
- 1995 – диплома на Филозофском факултету у Новом Саду: професор југословенских књижевности и српскохрватског језика
- од 2014. – сарадник па руководилац на научном пројекту „Улога медија у нормализацији односа на Западном Балкану“
- 2014. – члан Извршног комитета Осмог интердисцпилинарног научног симпозијума „Сусрети култура“
- од 2004. до 2016. – председник Независног друштва новинара Војводине (НДНВ)
- од 2016.– програмски уредник/програмски директор НДНВ-а
- од 1997. - шеф дописништва Новинске агенције Бета за Војводину
- од 2000. – дописник Дојче велеа
- од 2014. – главни уредник Војвођанског истраживачко-аналитичког центра (ВОИЦЕ)
- од 2008. – уредник на порталу Аутономија
- од 2012. – јавни заговарач Коалиције за РЕКОМ
- од 2006. – један од оснивача коалиције невладиних организација Грађанска Војводине
- члан и председник стручних комисија за оцењивање медијских пројеката код Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање и код Министарства културе и информисања.

Наставни рад
15ЗМ009        Савремени медијски системи
15ЗМ014        Студијско-истраживачки рад
15ЗУЗУ028     Агенцијско новинарство
15ЗУЗУ059     Медијски систем Србије
15ЗУЗУ067     Новинарство и политика
15ЗУЗУ076     Интернетско новинарство
15ЗУЗУ077     Новинарска пракса 4
15ЗУЗУ088     Грађанско новинарство и социјалне мреже
15ЗУЗУ093     Економско новинарство

Научно-истраживачки рад
Агенцијско новинарство, медији и права националних мањина, медијски системи, медијско право, онлајн новинарство, грађанско новинарство, друштвене мреже, радијско новинарство, новинарски жанрови, интеркултуралност/мултикултуралност, извештавање о другом, Војводина, Југославија, Европска унија, децентрализација, регионализација, људска права, транзициона правда, менаџмент медија.  

Библиографија (избор)
- Gruhonjić, Dinko (2017). Perspektive radija u eri interneta. U: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga XLII-2 (2017). Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 654.195:004.738.5 DOI: 10.19090/gff.2017.2.153-163
- Gruhonjić, Dinko (2017). (Ne)poštovanje Kodeksa novinara Srbije u kampanji za predsedničke izbore u 2017. godini. U: CM : Communication and Media XII(40) 145–164. Beograd. doi:10.5937/comman12-14614
- Gruhonjić, Dinko (2016). Hibridizacija novinarskih žanrova i budućnost radija.  U: Godišnjak Filozofskog fakulteta. XLI-1 (2016). Novi Sad: Filozofski fakultet. UDC 1+80/82(058). ISSN: 0374-0730 (Štampano izdanje). ISSN 2334-7236 (Online). COBBIS.SR.ID 16115714. 97-112
- Gruhonjić, Dinko (2011). Diskurs agencijskog novinarstva. Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 070(070.431.2) ISBN 978-86-6065-074-2 COBISS.SR-ID 265206791
- Gruhonjić, Dinko (2014). Medijska manipulacija kontekstom: fenomen izostavljenog i/ili pristrasnog bekgraunda. U: Interkulturalnost. Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije. br.7 mart 2014 (63-69). Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine. UDK 316.653:316.46.058.5]:316.774. ISSN: 2217-4893
- Gruhonjić, Dinko (2014). Novi mediji, ciklon vesti i relevantnost novinarske profesije. Interkulturalnost. Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije. br. 8 oktobar 2014. (14-21). Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine. UDK 004:316.774 070. ISSN: 2217-4893
- Drašković, Brankica; Gruhonjić, Dinko (2015). Svojinska transformacija medija u Srbiji - primer lokalnih medija. Godišnjak Filozofskog fakulteta XL-(2) (107.-121). ISSN: 16115714, UDK347.23:659.3(497.11), COBISS.RS:ID 16115714
- Gruhonjić, Dinko (2016). Odnos novinarskih žanrova na tradicionalnom radiju i radiju na internetu. Doktorska teza odbranjena u februaru 2016. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
- Gruhonjić, Dinko (2010). Diskurs agencijske vesti. Magistarska teza odbranjena u junu 2010. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
- Gruhonjić, Dinko (2012). Ničim izazvana zbirka. Novi Sad: Cenzura. ISBN 978-86-86559-15-9

 

Врх стране