Dinko Gruhonjić

Dinko Gruhonjić, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet: 280
E-adresa: dinko.gruhonjic@ff.uns.ac.rs

Biografija
- 2016 – doktorat na Fakultetu političkih nauka u Beogradu: „Odnos novinarskih žanrova na tradicionalnom radiju i radiju na internetu“
- 2010 – magistarski rad na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: „Diskurs agencije vesti“
- 1995 – diploma na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: profesor jugoslovenskih književnosti i srpskohrvatskog jezika
- od 2014. – saradnik pa rukovodilac na naučnom projektu „Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu“
- 2014. – član Izvršnog komiteta Osmog interdiscpilinarnog naučnog simpozijuma „Susreti kultura“
- od 2004. do 2016. – predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV)
- od 2016.– programski urednik/programski direktor NDNV-a
- od 1997. - šef dopisništva Novinske agencije Beta za Vojvodinu
- od 2000. – dopisnik Dojče velea
- od 2014. – glavni urednik Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra (VOICE)
- od 2008. – urednik na portalu Autonomija
- od 2012. – javni zagovarač Koalicije za REKOM
- od 2006. – jedan od osnivača koalicije nevladinih organizacija Građanska Vojvodine
- član i predsednik stručnih komisija za ocenjivanje medijskih projekata kod Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i kod Ministarstva kulture i informisanja.

Nastavni rad
15ZM009        Savremeni medijski sistemi
15ZM014        Studijsko-istraživački rad
15ZUZU028     Agencijsko novinarstvo
15ZUZU059     Medijski sistem Srbije
15ZUZU067     Novinarstvo i politika
15ZUZU076     Internetsko novinarstvo
15ZUZU077     Novinarska praksa 4
15ZUZU088     Građansko novinarstvo i socijalne mreže
15ZUZU093     Ekonomsko novinarstvo

Naučno-istraživački rad
Agencijsko novinarstvo, mediji i prava nacionalnih manjina, medijski sistemi, medijsko pravo, onlajn novinarstvo, građansko novinarstvo, društvene mreže, radijsko novinarstvo, novinarski žanrovi, interkulturalnost/multikulturalnost, izveštavanje o drugom, Vojvodina, Jugoslavija, Evropska unija, decentralizacija, regionalizacija, ljudska prava, tranziciona pravda, menadžment medija.  

Bibliografija (izbor)
- Gruhonjić, Dinko (2017). Perspektive radija u eri interneta. U: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga XLII-2 (2017). Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 654.195:004.738.5 DOI: 10.19090/gff.2017.2.153-163
- Gruhonjić, Dinko (2017). (Ne)poštovanje Kodeksa novinara Srbije u kampanji za predsedničke izbore u 2017. godini. U: CM : Communication and Media XII(40) 145–164. Beograd. doi:10.5937/comman12-14614
- Gruhonjić, Dinko (2016). Hibridizacija novinarskih žanrova i budućnost radija.  U: Godišnjak Filozofskog fakulteta. XLI-1 (2016). Novi Sad: Filozofski fakultet. UDC 1+80/82(058). ISSN: 0374-0730 (Štampano izdanje). ISSN 2334-7236 (Online). COBBIS.SR.ID 16115714. 97-112
- Gruhonjić, Dinko (2011). Diskurs agencijskog novinarstva. Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 070(070.431.2) ISBN 978-86-6065-074-2 COBISS.SR-ID 265206791
- Gruhonjić, Dinko (2014). Medijska manipulacija kontekstom: fenomen izostavljenog i/ili pristrasnog bekgraunda. U: Interkulturalnost. Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije. br.7 mart 2014 (63-69). Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine. UDK 316.653:316.46.058.5]:316.774. ISSN: 2217-4893
- Gruhonjić, Dinko (2014). Novi mediji, ciklon vesti i relevantnost novinarske profesije. Interkulturalnost. Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije. br. 8 oktobar 2014. (14-21). Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine. UDK 004:316.774 070. ISSN: 2217-4893
- Drašković, Brankica; Gruhonjić, Dinko (2015). Svojinska transformacija medija u Srbiji - primer lokalnih medija. Godišnjak Filozofskog fakulteta XL-(2) (107.-121). ISSN: 16115714, UDK347.23:659.3(497.11), COBISS.RS:ID 16115714
- Gruhonjić, Dinko (2016). Odnos novinarskih žanrova na tradicionalnom radiju i radiju na internetu. Doktorska teza odbranjena u februaru 2016. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
- Gruhonjić, Dinko (2010). Diskurs agencijske vesti. Magistarska teza odbranjena u junu 2010. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
- Gruhonjić, Dinko (2012). Ničim izazvana zbirka. Novi Sad: Cenzura. ISBN 978-86-86559-15-9

 

Vrh strane