Dinko Gruhonjić

Dinko Gruhonjić, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet: 280
E-adresa: dinko.gruhonjic@ff.uns.ac.rs

Biografija
- 2016 – doktorat na Fakultetu političkih nauka u Beogradu: „Odnos novinarskih žanrova na tradicionalnom radiju i radiju na internetu“
- 2010 – magistarski rad na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: „Diskurs agencijske vesti“
- 1995 – diploma na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: profesor jugoslovenskih književnosti i srpskohrvatskog jezika
- od 2014. do 2020. – saradnik pa rukovodilac na naučnom projektu „Uloga medija u normalizaciji odnosa na Zapadnom Balkanu“
- 2014. – član Izvršnog komiteta Osmog interdiscpilinarnog naučnog simpozijuma „Susreti kultura“
- od 2004. do 2016. – predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV)
- od 2016.– programski urednik/programski direktor NDNV-a
- od 1997. - šef dopisništva Novinske agencije Beta za Vojvodinu
- od 2000. – dopisnik Dojče velea
- od 2014. – glavni i odgovorni urednik Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra (VOICE)
- od 2008. – zamenik glavne urednice na portalu Autonomija
- od 2012. – javni zagovarač Koalicije za REKOM
- od 2006. – jedan od osnivača koalicije nevladinih organizacija Građanska Vojvodine
- član i predsednik stručnih komisija za ocenjivanje medijskih projekata kod kod Ministarstva kulture i informisanja i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje

Nastavni rad
21INT042      Hibridni multimedijalni novinarski žanrovi
21ZM002        Alternativni mediji
15ZM009        Savremeni medijski sistemi
15ZM014        Studijsko-istraživački rad
15ZUZU028     Agencijsko novinarstvo
15ZUZU059     Medijski sistem Srbije
15ZUZU067     Novinarstvo i politika
15ZUZU076     Internetsko novinarstvo
15ZUZU077     Novinarska praksa 4
15ZUZU088     Građansko novinarstvo i socijalne mreže
15ZUZU093     Ekonomsko novinarstvo
20KOJ052       Mediji, manjine i interkulturalnost
20KOJ005       Osnove novinarskih žanrova

Naučno-istraživački rad
Agencijsko novinarstvo, mediji i prava nacionalnih manjina, medijski sistemi, medijsko pravo, onlajn novinarstvo, građansko novinarstvo, društvene mreže, radijsko novinarstvo, novinarski žanrovi, interkulturalnost/multikulturalnost, izveštavanje o drugom, Vojvodina, Jugoslavija, Evropska unija, decentralizacija, regionalizacija, ljudska prava, tranziciona pravda, politika, menadžment medija.

Bibliografija (izbor)
- Milinkov, Smiljana, Gruhonjić, Dinko (2021), Politički klijentelizam u medijima u Srbiji - slučaj agencije Tanjug, u: Sociologija, 63/2021 (72-95). UDK: 343.353:316.774(497.11), doi.org/10.2298/SOC2101072M
- Gruhonjic, Dinko et. al. (2021). Media outlets in Vojvodina and Slovenia: demographic-economic indicators and media pluralism. in: International Scientific Journal Geographica Pannonica. (Vol. 25, Issue 3, 72-95). doi: 10.5937/gp25-30710
- Gruhonjić, Dinko, Milinkov, Smiljana (2022) Politički grafiti ekstremnog nacionalizma kao propagandni medij u Novom Sadu, Evropskoj prestonici kulture. U: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 47(2), 277-295. UDK: 316.723:32(497.113Novi Sad) DOI: 10.19090/gff.2022.2.277-295
- Gruhonjić, Dinko (2022). Mediji u Srbiji i propagandne kampanje protiv Crne Gore i Crnogoraca u: Cetinjski filološki dani III, zbornik radova s naučnoga skupa održanog na Cetinju 2. i 3. septembra 2021. (ur. Vujović N.). Cetinje: Fakultet za crnogorski jezik i književnost, University of Kansas: ISBN 978-9940-40-076-7 COBISS.CG-ID 23788804 M14
- Gruhonjić, D. (2021). Hibridni novinarski žanrovi. Novi Sad: Filozofski fakultet. ISBN 978-86-6065-661-4. URL http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2021/978-86-6065-661-4 
- Gruhonjić, Dinko (2019). Mediji civilnog društva – terra nova za novinarstvo? U: Zbornik Mediji civilnog društva kao alternativa medijskom populizmu, senzacionalizmu i lažnim vestima (ur: Gruhonjić, D, Valić Nedeljković, D). Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 070:32.019.5. 321.011.5:316.774(497.11)(082). ISBN 978-86-6065-514-3. COBISS.SR-ID 328293127
- Gruhonjić, Dinko (2017). Perspektive radija u eri interneta. U: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 42(2). Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 654.195:004.738.5 DOI: 10.19090/gff.2017.2.153-163
- Gruhonjić, Dinko (2017). (Ne)poštovanje Kodeksa novinara Srbije u kampanji za predsedničke izbore u 2017. godini. U: CM : Communication and Media XII(40) 145–164. Beograd. doi:10.5937/comman12-14614
- Gruhonjić, Dinko (2016). Hibridizacija novinarskih žanrova i budućnost radija.  U: Godišnjak Filozofskog fakulteta. XLI-1 (2016). Novi Sad: Filozofski fakultet. UDC 1+80/82(058). ISSN: 0374-0730 (Štampano izdanje). ISSN 2334-7236 (Online). COBBIS.SR.ID 16115714. 97-112
- Gruhonjić, Dinko (2014). Medijska manipulacija kontekstom: fenomen izostavljenog i/ili pristrasnog bekgraunda. U: Interkulturalnost. Časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije. br.7 mart 2014 (63-69). Novi Sad: Zavod za kulturu Vojvodine. UDK 316.653:316.46.058.5]:316.774. ISSN: 2217-4893
- Gruhonjić, Dinko (2011). Diskurs agencijskog novinarstva. Novi Sad: Filozofski fakultet. UDK 070(070.431.2) ISBN 978-86-6065-074-2 COBISS.SR-ID 265206791
- Gruhonjić, Dinko (2012). Ničim izazvana zbirka. Novi Sad: Cenzura. ISBN 978-86-86559-15-9

 

Vrh strane