О одсеку

Историјат
Одсек за медијске студије основан је 2004. Уз садашње наставнике и сараднике, наставници који су оставили траг у досадашњем постојању Одсека су, поред осталих: проф. др Вера Васић, координаторка Одсека у оснивању, проф. др Дубравка Валић Недељковић, прва шефица Одсека, као и дугогодишњи новинари и наставници вештина Јан Бриза и Димитрије Боаров. Као гостујући професори на мастер студијама предавали су и проф. др Раде Вељановски и проф. др Зоран Јевтовић.

Студије и студенти
На Одсеку се настава изводи на три акредитована студијска програма: основне академске студије (ОАС) Журналистика (осам семестара; звање дипломирани новинар) од 2004, основне академске студије (ОАС) Kомуникологија и односи са јавношћу (осам семестара; звање дипломирани комуниколог) од 2020. и мастер академске студије (МАС) Комуникологија (два семестра; звање мастер комуникологије ) од 2010.

У наставном плану ОАС Журналистике заступљени су предмети струке, матерњи језик и језик средине, страни језици и општеобразовни предмети. Настава је организована у облику предавања, вежби, новинарских радионица, које се одржавају на Факултету, као и новинарске праксе коју студенти похађају у штампаним и електронским медијима у Новом Саду и Војводини са којима постоји потписан протокол о сарадњи. Предмети струке усмерени су на оспособљавање студената за рад у медијима, овладавање новинарским жанровима, комуникативним стратегијама и техникама новинарства и на формирање одговорног става према позиву новинара у савременом плуралистичком, мултиетничком и мултикултурном друштву. Студентима се пружа могућност и да четворосеместралну наставу матерњег језика, као и један део општеобразовних предмета прате и на мађарском, словачком, румунском или русинском језику. Настава из два страна језика усмерена је не само на даље развијање језичких вештина, већ и на постизање комуникативне компетенције у складу са Европским оквиром за учење страних језика и упознавање са културама датих језичких заједница. Поред обавезних предмета у студијском програму заступљени су и изборни предмети, који омогућују студентима да усвоје знања из разних области, односно да овладају вештинама потребним за рад у медијима.

Од 2020. нови, акредитовани програм ОАС Kомуникологија и односи са јавношћу намењен је образовању компетентних професионалних комуникатора који поседују знања за бављење различитим пословима у медијским и комуникационим делатностима. Програм је конципиран тако да студенти стичу звање дипломирани комуниколог, а са њиме и знања која су им потребна за рад у сфери стратешког комуницирања, односа са јавношћу, маркетинга, анализе медијских садржаја, и другим пословима управљања, обраде и дистрибуције информација у јавној комуникацији.

МАС Комуникологије студентима нуде могућност додатног усавршавања научно-истраживачког рада из области комуникологије и (нових) медија, проширивање знања из области теоријских и научностручних предмета, стечена на основним студијама, те омогући даље стручно и теоријско усавршавања на докторским студијама.

Научно-истраживачки рад
Од 2005. до 2009. Одсек је реализовао пројекат Место и значај медијских студија за међурегионалну сарадњу (финансијер: Покрајински секретаријат за науку). Од 2009. Одсек организује међународну научну конференцију Мостови медијског образовања, а од  2014. и међународну научну конференција Улога медија у нормализацији односа на Западном Балкану. На тим конференцијама своје научне радове представљају стручњаци, истраживачи, представници академске заједнице и студенти мастер и докторских студија из области медијског образовања и  медија  из земље и иностранства. Од 2010. до 2013. Одсек је у сарадњи са Универзитетом у Фрајбургу (Швајцарска) реализовао пројекат Регионални програм промоције истраживања на Западном Балкану. Од 2010. Одсек реализује и пројекат Дигиталне медијске технологије у друштвено-образовне промене (финансијер: Министарство науке Републике Србије).

Велики број студената журналистике и комуникологије добитници су награда на домаћим и међународним фестивалима за своје медијске производе, али и научно-стручне радове. Многи наши дипломирани студенти успешни су новинари у медијима не само у Војводини већ и у целој Србији и иностранству. 

Међународна сарадња
Одсек негује вишегодишњу сарадњу са сродним одсецима универзитета у Београду, Загребу (Хрватска), Кортрејку (Белгија), Љубљани (Словенија), Нишу, Подгорици (Црна Гора), Сарајеву (Босна и Херцеговина), Сегедину (Мађарска), Скопљу (Северна Македонија), Солуну (Грчка) и Темишвару (Румунија). У оквиру међународне размене наставника и студената (Еразмус плус и ЦЕЕПУС) наше колегинице и колеге бораве и на сродним факултетима и одсецима у Брну (Чешка), Ковиљи (Португал), Грацу (Аустрија), Болоњи (Италија), Хаену (Шпанија), Лилу (Француска), Кракову (Пољска), Бамбергу (Немачка) и Нијмејгену (Холандија).

Специфичност Одсека јесте Међународни фестивал кратких радијских и телевизијских форми студената новинарства ‘On the Record’ , који се одржава од 2012. Циљ овог фестивала јесте промовисање унапређења квалитетног практичног рада са студентима на факултетима новинарства, размене искустава и развијање интеркултурног дијалога у земљама региона. Међународни стручни жири, који чине еминентни новинари из региона,  самостално одлучује о добитницима награда Фестивала.

Године 2019. Одсек је организовао и међународну Летњу школу новинарства Нове технологије и нове одговорности на којој су учестовали предавачи и медијски професионалнци, као и 30 студената из 10 земаља Западног Балкана.

Мултимедијалност
Одсек поседује савремену радијску режију и радијски студио, телевизијски студио (који по потреби може да се трансформише у учионицу), јединице за дигиталну телевизијску и радијску монтажу, учионице са рачунарима, као и семинарску библиотеку са преко 3.000 публикација на српском и страним језицима.

У оквиру Одсека постоји и Медијски центар који се бави израдом стручних и научних анализа, медијском продукцијом (израдом промотивних и документарних филмова), као и професионалном сарадњом са медијима и одговарајућим институцијама.

Врх стране