Милица Кисић-Божић

Милица Кисић Божић, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 278
Број телефона: 021 458 577
Е-адреса: milica.kisic.bozic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Милица Кисић Божић, рођена у Београду, где је завршила основну школу и Трећу београдску гимназију. Дипломирала на Универзитету у Београду 2004, на Одсеку за класичне науке, с просечном оценом 9.69. Магистарску тезу из области латинског језика и римске књижевности, под насловом “Георгике и Де рерум натура: интертекстуални дијалог”, одбранила је 2007. Исте године запослила се на Универзитету у Новом Саду, на Одсеку за историју. 2013. одбранила је на Универзитету у Новом Саду докторску тезу “Antonio Bonfini i njegovo delo Rerum Ungaricarum decades kao izvor za istoriju Srba Panonije i Balkana: istorijska i filološka analiza, komentar i prevod”. Доцент је на Одсеку за историју Универзитета у Новом Саду од 2014. године, а од 2018. и доцент на Одсеку за класичне науке Универзитета у Београду.

Наставни рад
Словени, староседеоци и Срби на Балкану до почетка XIV века
Латинска палеографија средњег и раног новог века
Преглед средњовековне латинске књижевности
Србија и Босна од XIV до XVI века
Наративни извори средњег века
Историја и језичке особености позног и средњовековног латинитета
Споменици културе српског средњег века
Дипломатика средњовековних повеља

Научно-истраживачки рад
Латинитет наративних и дипломатичких извора средњег века
Латинска палеографија
Средњовековни латинитет
Римска књижевност
Античка религија и митологија
Антонио Бонфини и његово дело

Библиографија (избор)
◦ Секст Проперције, Прекратка је љубав, ма колќо да траје: изабране елегије, са латинског превели Г. Маричић, М. Кисић Божић, Ј. Тодоровић, Београд 2014.
Pisma Atiku I, Marko Tulije Ciceron, sa latinskog preveli, komentare i propratne tekstove napisali: Jelena Savić, Milica Kisić i Noel Putnik, Fedon, Beograd 2009.
,,Pesma opevaće moja sad tebe, o Bahu božanski, rastinje različito šumsko i maslinu sporo što niče“ – II knjiga Vergilijevih Georgika: uvod, metrički prepev, komentari, Филолог, часопис за језик, књижевност и културу, година VII, број 14, Бања Лука (2016), Универзитет у Бањој луци, Филолошки факултет, 495-529 [koautor: S. Božanić]
Two Sides of the Same Coin: a Portrait of Matthias Corvinus in the Historiographical Work of an Italian Humanist, THE cultural and historical heritage of Vojvodina in the context of classical and medieval studies, Departmant of History, Faculty of Philosophy, Novi Sad 2015, 173-189. [koautor: S. Božanić]
Vlad III Cepeš Drakula, između istorije i legende, u delu italijanskog humaniste, Drustveno-humanisticki ogledi / Eseuri socio-umaniste,Zbornik u cast Lia Magdu, glavni urednik: Laura Spariosu, Novi Sad 2013, 40-46.[koautor: S. Božanić]
Antonio Bonfini kao istoriogaf Ugarskog kraljevstva, Истраживања 24 (2013), 129-149.
Pismo kralja Stefana Dušana mletačkom duždu Frančesku Dandolu, Stari srpski arhiv 16 (2017), 9 – 19 [koautor: K. Mitrović]

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране