Стручни и научни боравак проф. др Бориса Стојковског у Будимпешти

У периоду од 24. новембра до 1. децембра 2019. године проф. др Борис Стојковски је био у Будимпешти на стручном и научном боравку. Тамо је узео учешће на међународном научном скупу Byzanz und das Abendland-Byzance et l’Occident који се по седми пут одржао у Будимпешти у организацији Центра Byzantium Колегијума Јожефа Етвеша. Суорганизатори су били Универзитет у Рену, као и Византолошки институт Српске академије наука и уметности из Београда. У суорганизацији скупа учешће су узели и Амбасада Грчке у Будимпешти, као и тамошњи Француски институт, Аустријски институт за културу и Италијански институт за културу. Ради се о једном од најзначајнијих научних скупова који се, из области историје, класичних наука, историје уметности, филологије, и других друштвено-хуманистичких наука, организује у Мађарској и Централној Европи. Учесници скупа били су, поред Мађарске и Србије, и из Француске, Немачке, Аустрије, Италије, Грчке, итд.

На реченом скупу је излагао рад под насловом Some aspects of the foreign policy of Serbian despot Stefan Lazarević који је прошао изузетно запажено и изазвао живу научну дискусију. Овај боравак и учешће на конференцији искоришћен је и за даље јачање веза са реченим Центром Byzantium, са којим Филозофски факултет и у оквиру њега Центар за историјска истраживања Одсека за историју има споразум о сарадњи. Успостављене су стручне и научне везе и са колегиницама и колегама из других установа, као што је Универзитет у Нанту, Аустријска академија наука, Универзитет Лоранда Етвеша у Будимпешти, Национални и каподистријски универзитет из Атине Универзитет у Сегедину и друге.

Овај студијски и научни боравак је такође искоришћен и за наставак даље успешне сарадње са представницима Срба у Мађарској, посебно са Српским институтом из Будимпеште, са којим су договорени и конкретни кораци у даљој научној сарадњи. 


 
Врх стране