Горан Рујевић

Горан Рујевић, доцент

Контакт
Кабинет 252
021/485-3912
Е-адреса: goran.rujevic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Образовање и стручно усавршавање

- јун 2019: истраживачки боравак на Институту за филозофију у Варшави, Пољска
- јул 2014: летња школа "Прооф, Трутх анд Цомпутатион" на Фрауенинселу, Немачка
- октобар 2012: започете докторске студије филозофије на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду
- септембар 2012: диплома мастер професора филозофије са Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду
- октобар 2011: диплома филозофа са Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду

Радно искуство
- од 2014. године ангажован као асистент на Одсеку за филозофију
- 2013-2014: асистент-волонтер на Одсеку за филозофију
- мај-јул 2012: в. д. секретара Одсека за филозофију

Преводилачки рад
- Бостром, Ницк, (2018). Суперинтелигенција. Нови Сад: Академска књига
- Кант, Имануел, (2016). Општа историја природе и теорија неба; Корист метафизике повезане с геометријом за филозофију
природе. У: Кант, Имануел, Метафизика природе (стр. 7-163). Нови Сад: Академска књига
- Розен, Стенли, (2016). Херменутика као политика. Нови Сад: Академска књига

Чланства у струковним удружењима
- члан Извршног одбора Логичког друштва
- члан Српског филозофског друштва и Естетичког друштва Србије

Наставни рад
- Логика 1 и 2
- Увод у логику и теорију аргументације
- Филозофија науке
- Филозофија математике
- Филозофија природе 1 и 2
- Методика наставе филозофије

Научно-истраживачки рад
Опште области интересовања: филозофија природних наука, историја науке и стратегије научног образовања. Посебне теме истраживачког рада укључују проблеме савремене научне методе (селекциони ефекти, грешке у интерпретцији научних закључака) и логика научне спознаје (закони, објашњења, докази и аргументи). Поред наведених академских области, поље од значајног практичног интереса и ангажовања јесте популаризација филозофског мишљења, поготово у погледу изазовних тема технологија будућности (генетички инжењеринг, аутоматизација, вештачке интелигенције). Учествовао на преко двадесет домаћих и међународних научних скупова и конференција.

Библиографија (избор):
- Rujević, Goran, (u štampi) Newton i božanske reformacije prirode. Filozofska istraživanja 39.
- Rujević, Goran, (2018). Idealizacija prostora u Newtonovoj racionalnoj mehanici. Filozofska istraživanja 38 (1): 17-33. https://doi.org/10.21464/fi38102
- Rujević, Goran (2018). Šta nastava filozofije može da nauči od interkulturalnosti? U: L. Spăriosu, I. Ivanić, V. Petković (ur.) InterKult 2017 Volume 2 (str. 167-188). Novi Sad: Pedagoški zavod Vojvodine.
- Rujević, Goran i Popović, Una, (2017). Analiza uspešnosti spontanog usvajanja veštine pisanja apstrakata na osnovnim akademskim studijama filozofije. Metodički vidici 8: 31-49. https://doi.org/10.19090/mv.2017.8.
- Rujević, Goran (2016). Savrшenstvo prve figure. Zbornik Matice srpske za klasične studije 18: 151-163.
- Rujević, Goran (2016). O sekundarnom značaju jednog prvoklasnog otkrića u geometriji. U: S. Kanjevac, M. Govedarica, R. Đurić (ur.) Stvarnost i privid: filozofski problemi predstavljanja (str. 137-152). Sremski Karlovci: SFD.
- Rujević, Goran (2014). Jednakost kroz beskonačno malo. O Njutnovoj metodi poslednjih odnosa. U: S. Kanjevac, M. Govedarica, R. Đurić (ur.) Jednakost i nejednakost, identitet i razlika (str. 162-184). Sremski Karlovci: SFD.
- Rujević, Goran (2014). Kantov naučni rasizam. Arhe XI (22): 173-191. https://doi.org/10.19090/arhe.2014.22
- Rujević, Goran, (2014). Sokrat, Antisten i problem inherencije. Arhe XI (21): 45-59. https://doi.org/10.19090/arhe.2014.21
- Rujević, Goran (2012). Teorijske pretpostavke Dekartove ‚Geometrije‘. Arhe IX (17): 45-56. https://doi.org/10.19090/arhe.2012.17

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране