Драган Проле

Драган Проле, редовни професор

Контакт
Кабинет: 105/I
Број телефона: 021/ 485 3860
Е-адреса: proledragan@ff.uns.ac.rs

Биографија
Све нивое студија (допломске, магистарске, докторске) завршио сам на Филозофском факултету у Новом Саду. Последњи део рада на докторској дисертацији реализовао сам захваљујући истраживачкој стипендији коју му је доделио Хусерлов архив Универзитета у Лувену, током зимског семестра 2005/2006. Након четрнест година, 15. 05. 2019. у просторијама архива имао сам част да као први филозоф из тзв. Источне Европе одржим Хусерлово меморијално предавање под насловом „Загорка Мићић анд хер таке он Хуссерл“. Оно је било плод вишегодишњег рада на републичком пројекту Одсека за филозофију Традиција наставе филозофије. Поред вишегодишње сарадње са руководиоцем архива, проф. Рудолфом Бернетом, нарочито значајном сматрам сарадњу са проф. др Бернхардом Валденфелсом, професором практичке филозофије на Универзитету у Бохуму. Моји преводи његове две књиге Топографија страног и Основни мотиви феноменологије страног имали су кључну улогу у профилисању личног филозофског пута, као и у промовисању феноменологије страног у Србији и у региону.

Наставни рад

Основне студије
Онтологија 1 и 2
Филозофска антропологија
Филозофија историје

Мастер студије
Филозофски системи у савременој филозофији

Докторске студије
Феноменологија
Филозофија историје

Научно-истраживачки рад
Области интересовања уобличене су током писања магистарског рада (Хусерлова феноменолошка онтологија, ФФ 2002, ментор проф. Војин Симеуновић) и докторског рада (Појам повести код Хајдегера и Хегела, ФФ 2006, ментор проф. Миленко Перовић). Продуктивно садејство онтологије и филозофије повести проширено је ка феноменологији страног, што долази до изражаја у књигама Страност бића (ИКЗС, 2010) и Хуманост страног човека (ИКЗС, 2011, награда НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ, коју додељује Радио Београд 2 за најбољу књигу из филозофије, теорије књижевности и теорије уметности). Истраживања националне филозофске баштине објављена су у књизи Традиција наставе филозофије (СФД 2015). Интерес за истраживања повезаности филозофске мисли о уметности и конкретне уметничке праксе видљив је најпре у књигама Унутрашње иностранство. Филозофска рефлексија романтизма (ИКЗС, 2013, награда СТЕВАН ПЕШИЋ и награда за књигу године Друштва књижевника Војводине) и Појаве одсутног (ИКЗС, 2016, награда СРЕТЕН МАРИЋ за есејистику), да би се заокружило у књизи Једнакост неједнаког. Феноменологија и ране авангарде (ИКЗС, 2018).

 Библиографија (избор)
- "The Theological Turn" of Phenomenology as a Return. Hedwig Conrad-Martius and Max Scheler versus the Husserlian Secular Breaktrough, Beyond Myth and Enlightenment. Phenomenological Reconsiderations of Religion, Journal for Cultural and Religious Studies, Vol 17, No 2, Spring 2018. Special Issue edited by L. Hagedorn, M. Staudigl, University of Denver. (p. 253-267)
- Resistance to Otherness, Thinking in Action, Hellenic-Serbian Dialogue Series I (89-102), Aplied Philosophy Research Lab, Athens 2018., ed. G: Arabatzis, E. Protopapadopulos, orcid.org/0000-0001-7352-4583
- Polemology and Xenology. Waldenfels and the Sting of the Alien, Philosophy and Society, Vol 29, No 3, 2018. Belgrade, Institute for Philosophy and Social Theory, 377-386, ISSN (Print) 0353-5738
- Contemporary Aesthetician as a Therapist of a Sense Ratio Disorder, Serbian Architectural Journal (Belgrade: University of Belgrade - Faculty of Architecture), 2017 ISSN 1821-3952 Vol. 9, No. 2 pp. 133-142. (objavljeno 2018.)
- Albert Camus und die ethische Epoché, Synthesis Philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2014, br. 57, (str. 143-158.)
- Kant i romantičarska ontologija, Filozofija i društvo, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd, XXVI/1, 2015, (str. 47- 68.)
- Strah od stranca, politika, tradicija, u: Međunarodna filozofska škola Felix Romuliana. Zbornik izlaganja 2007-2015, (str. 149-163.)
- Janusova lica lenjosti, u: Lenjost, (prir. D. Prole/A. Lošonc) Adresa, Novi Sad, 2016. (str. 137-199.)
- Zajednica mrtvih, u: Dušan Vasiljev. Pesnik rata, DKV, Novi Sad 2015, ur. J. Zivlak (str. 9-24.)
- Redukcija u fenomenologiji i slikarstvu, u: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 2016, Filozofski fakultet XLI 2 (str. 51-61.)
- Pasivnost i niveliranje. Huserl, Hajdeger i Hugo Bal, Filozofija i društvo XXVII/1, Beograd 2016, (str. 225-236)
- Vom Ursprung der Phänomenologie des Fremden. Eine Vorgeschichte des Begriff des Entzugs, Synthesis Philosophica, Vol. 32, Zagreb 2017, (str. 179-192.) (str. 107-123.)

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране