Владислава Гордић Петковић

Владислава Гордић Петковић, редовни професор

Контакт
Кабинет 232
Број телефона: 485-3852
Е-адреса: vladislava.gordic.petkovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Владислава Гордић Петковић запослена је на Филозофском факултету од 1992. године. Магистрирала је на прози Рејмонда Карвера 1994, а докторирала 1998. на теми „Прича и приповедање у краткој прози Ернеста Хемингвеја“. У звање редовног професора изабрана је 2008. Од 2009. до 2015. била је шеф Одсека за англистику. Од 2016. је координаторка Центра за родне студије Универзитета у Новом Саду.

Била је гостујући професор на Филолошком факултету у Београду (2002-2009). Предавања по позиву држала је у Љубљани, Будимпешти, Печују и Плоештију. Главна је и одговорна уредница Библиотеке „Прва књига“ Матице српске, и главна уредница часописа „Култура“. Чланица је Удружења књижевних преводилаца Србије, Српског књижевног друштва и ПЕН-а. За преводилачки рад освојила је награду „Лаза Костић“ и награду Друштва књижевника Војводине. За рукопис књиге Књижевност и свакодневица добила је награду „Исток – Запад“. Добитница је награде „Капетан Миша Анастасијевић“ за допринос у области књижевности, преводилаштва и културе.

Наставни рад
Шекспирово стваралаштво
Англоамеричка кратка прича
Проза Ернеста Хемингвеја
Књижевни текст и стратегије тумачења
Род и приповедање
Техника научног рада
Шекспирове проблемске драме
Драме Тенесија Вилијамса
Методика наставе књижевности
Студијско истраживачки рад
Електронско издаваштво
Гинокритика и књижевни канон
Књижевност и технологија

Научно-истраживачки рад
Области научног истраживања: Савремена енглеска и америчка књижевност, Шекспирово драмско стваралаштво, кратка прича у савременој англофоној књижевности, родне студије, књижевне теорије, компаративна изучавања савремене књижевности, гинокритика, студије културе, дигиталне технологије у књижевности и образовању.

Библиографија (избор)
- Gordić, Vladislava (1995). Sintaksa tišine: poetika Rejmonda Karvera. Matica srpska. 247 str. COBISS.SR-ID - 93953287
- Gordić, Vladislava (2000). Korespondencija: tokovi i likovi postmoderne proze. Studentski kulturni centar Novi Sad. 196 str. COBISS.SR-ID - 160291847
- Gordić, Vladislava (2000). Hemingvej: poetika kratke priče. Matica srpska. 218 str. ISBN: 86-363-0978-6
- Gordić Petković, Vladislava (2004). Virtuelna književnost. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 154 str. ISBN: 86-17-11608-0
- Gordić Petković, Vladislava (2007). Virtuelna književnost 2: književnost, tehnologija, ideologija. Gradska narodna biblioteka Zrenjanin. 225 str. ISBN: 978-86-7284-095-7
- Gordić Petković, Vladislava (2007). Književnost i svakodnevica. Zaječar: Matična biblioteka “Svetozar Marković”. 115 str. ISBN: 978-86-86305-14-5
- Gordić Petković, Vladislava (2007). Na ženskom kontinentu. Dnevnik. 193 str. ISBN: 978-86-84097-88-2
- Gordić Petković, Vladislava (2009). Formatiranje. Službeni glasnik. 132 str. ISBN: 978-86-519-0141-9
- Gordić Petković, Vladislava (2010). Mistika i mehanika. Stubovi kulture. 155 str. ISBN: 978-86-7979-332-4

Библиографија (пдф)

Врх стране