Vladislava Gordić Petković

Vladislava Gordić Petković, redovni profesor

Kontakt
Kabinet 232
Broj telefona: 485-3852
E-adresa: vladislava.gordic.petkovic@ff.uns.ac.rs

Biografija
Vladislava Gordić Petković zaposlena je na Filozofskom fakultetu od 1992. godine. Magistrirala je na prozi Rejmonda Karvera 1994, a doktorirala 1998. na temi „Priča i pripovedanje u kratkoj prozi Ernesta Hemingveja“. U zvanje redovnog profesora izabrana je 2008. Od 2009. do 2015. bila je šef Odseka za anglistiku. Od 2016. je koordinatorka Centra za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu.

Bila je gostujući profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu (2002-2009). Predavanja po pozivu držala je u Ljubljani, Budimpešti, Pečuju i Ploeštiju. Glavna je i odgovorna urednica Biblioteke „Prva knjiga“ Matice srpske, i glavna urednica časopisa „Kultura“. Članica je Udruženja književnih prevodilaca Srbije, Srpskog književnog društva i PEN-a. Za prevodilački rad osvojila je nagradu „Laza Kostić“ i nagradu Društva književnika Vojvodine. Za rukopis knjige Književnost i svakodnevica dobila je nagradu „Istok – Zapad“. Dobitnica je nagrade „Kapetan Miša Anastasijević“ za doprinos u oblasti književnosti, prevodilaštva i kulture.

Nastavni rad
Šekspirovo stvaralaštvo
Angloamerička kratka priča
Proza Ernesta Hemingveja
Književni tekst i strategije tumačenja
Rod i pripovedanje
Tehnika naučnog rada
Šekspirove problemske drame
Drame Tenesija Vilijamsa
Metodika nastave književnosti
Studijsko istraživački rad
Elektronsko izdavaštvo
Ginokritika i književni kanon
Književnost i tehnologija

Naučno-istraživački rad
Oblasti naučnog istraživanja: Savremena engleska i američka književnost, Šekspirovo dramsko stvaralaštvo, kratka priča u savremenoj anglofonoj književnosti, rodne studije, književne teorije, komparativna izučavanja savremene književnosti, ginokritika, studije kulture, digitalne tehnologije u književnosti i obrazovanju.

Bibliografija (izbor)
- Gordić, Vladislava (1995). Sintaksa tišine: poetika Rejmonda Karvera. Matica srpska. 247 str. COBISS.SR-ID - 93953287
- Gordić, Vladislava (2000). Korespondencija: tokovi i likovi postmoderne proze. Studentski kulturni centar Novi Sad. 196 str. COBISS.SR-ID - 160291847
- Gordić, Vladislava (2000). Hemingvej: poetika kratke priče. Matica srpska. 218 str. ISBN: 86-363-0978-6
- Gordić Petković, Vladislava (2004). Virtuelna književnost. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 154 str. ISBN: 86-17-11608-0
- Gordić Petković, Vladislava (2007). Virtuelna književnost 2: književnost, tehnologija, ideologija. Gradska narodna biblioteka Zrenjanin. 225 str. ISBN: 978-86-7284-095-7
- Gordić Petković, Vladislava (2007). Književnost i svakodnevica. Zaječar: Matična biblioteka “Svetozar Marković”. 115 str. ISBN: 978-86-86305-14-5
- Gordić Petković, Vladislava (2007). Na ženskom kontinentu. Dnevnik. 193 str. ISBN: 978-86-84097-88-2
- Gordić Petković, Vladislava (2009). Formatiranje. Službeni glasnik. 132 str. ISBN: 978-86-519-0141-9
- Gordić Petković, Vladislava (2010). Mistika i mehanika. Stubovi kulture. 155 str. ISBN: 978-86-7979-332-4

Bibliografija (pdf)

Vrh strane