Информатор о раду Филозофског факултета

 

Информатор о раду Филозофског факултета

Финансијски план за 2024 годину (прилог1, прилог 2)
Извештај о пословању Факултета за 2023. годину (прилог)

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Врх стране