Општа

Информатор о раду Филозофског факултета

Статут Филозофског факултета
Закон о високом образовању
Ценовник 2022-2023
Школарине 2022-2023
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године
Смернице стратегије обезбеђивања квалитета
Кодекс о академском интегритету Филозофског факултета
Правилник о превенцији и заштити од сексуалног узнемиравања и уцењивања / Policy on Prevention and Protection from Sexual Harassment and Blackmail
Правилник о поступку припреме нових и промене акредитованих студијских програма на Филозофском факултету у Новом Саду
Образац за пријаву промене структуре и/или позиције предмета у акредитованом студијском програму
План за постизање родне равноправности на Филозофском факултету 2022-2027.
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА

Остала актa

Врх стране