Општа

Информатор о раду Филозофског факултета

Статут Филозофског факултета
Закон о високом образовању
Трошковник 2024-2025
Трошковник 2023-2024 - Одлука о измени и допуни Трошковника 2023/24
Правилник о превенцији и заштити од сексуалног узнемиравања и уцењивања / Policy on Prevention and Protection from Sexual Harassment and Blackmail
Правилник о поступку припреме нових и промене акредитованих студијских програма на Филозофском факултету у Новом Саду
Образац за пријаву промене структуре и/или позиције предмета у акредитованом студијском програму
ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ УСЛУГА
Правилник о стицању истраживачких и научних звања
Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа
Закон о науци и истраживањима
Правилник о стицању истраживачких и научних звања на Филозофском факултету

Остала актa

Врх стране