Вести

Maрт 2021: Библиoтeкa Филoзoфскoг фaкултeтa УНС бoгaтиja je зa 100 књигa нa шпaнскoм и у прeвoду сa шпaнскoг, зaхвaљуjући дoнaциjaмa кoje je Ибeрoaмeрички цeнтaр дoбриo oд Удружeњa прoфeсoрa шпaнскoг jeзикa и нaшe дрaгe Ивaнe Joвaнoвић Aрсић.

СТОГОДИШЊИЦА РОЂЕЊА МАРИЈА БЕНЕДЕТИЈА
Поводом обележавања стогодишњице рођења уругвајског писца Марија Бенедетија (1920-2009), студенти четврте године Одсека за романистику Филозофског факултета превели су двадесет микро-прича овог аутора, које ће бити објављене у тематском блоку часописа ПОЉА децембра  2020.

Врх стране