Akademik Ljubomir Maksimović održao predavanje na Filozofskom fakultetu

Opšte

U okviru ciklusa predavanja Vizantološkog instituta SANU koja će se održati tokom marta, aprila i maja, potpredsednik SANU akademik Ljubomir Maksimović 8. marta 2023. godine održao je uvodno predavanje pod naslovom Razumevanje Vizantije kroz vreme: živa stvarnost i istorijska slika. 
Akademik Maksimović je prikazao osnovne elemente na kojima počiva vizantijska civilizacija: rimsko državno uređenje, helenistička kultura i pravoslavno hrišćanstvo. Svi ovi elementi, bilo raščlanjeni ili zajedno čine postulate na osnovu kojih je više od hiljadu godina opstala Vizantija. Govorio je o carskoj ideologiji, rimskom pravu te uticaju Vizantijskog carstva na druge zemlje i narode, u prvom redu Srbe. Ovo predavanje je zamišljeno kao uvod u niz drugih koje će držati saradnici Vizantološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, a koja će pružiti interdisciplinarnu perspektivu vizantijske kulture i istorije.

Foto: Svetozar Boškov

Slike

  • /uploads/attachment/vest/710/naslovna_m.png
  • /uploads/attachment/vest/710/1.png
  • /uploads/attachment/vest/710/3.png
  • /uploads/attachment/vest/710/2.png
  • /uploads/attachment/vest/710/8.png
  • /uploads/attachment/vest/710/5.png
  • /uploads/attachment/vest/710/7.png
  • /uploads/attachment/vest/710/4.png
  • /uploads/attachment/vest/710/6.png
Vrh strane