Održan prvi nadnacionalni susret u okviru međunarodnog projekta Inovacija i optimalizacija obrazovnih alata i resursa u oblasti nastave slovačkog jezika izvan teritorije Slovačke

Opšte

Innovation and Optimization of Educative Tools and Resources in The Field of Slovak Language Education Beyond The Territory of Slovakia

2021-1-SK01-KA220-HED-000032157

 

Prvi nadnacionalni susret projektnih timova u okviru projekta Inovacija i optimalizacija obrazovnih alata i resursa u oblasti nastave slovačkog jezika izvan teritorije Slovačke iz programa Erazmus plus održan je 6. i 7. jula 2022. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta «Sv. Ćirilo i Metodije» u Trnavi. Predstavnice projektnog tima sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu – prof. dr Ana Makišova, prof. dr Jasna Uhlarik, doc. dr Daniela Marčok, doc. dr. Zuzana Tirova i dr Ana Margareta Lačok, i članovi timova iz Trnave i Ljubljane razgovarali su o budućim aktivnostima i ciljevima projekta, kao i o planiranim rezultatima istraživanja. Rezultati projekta će biti objavljeni u vidu naučnih i didaktičko-metodičkih publikacija, čiji je cilj da unaprede nastavu slovačkog jezika van teritorije Slovačke (u Srbiji i Sloveniji ali i šire) sa posebnim osvrtom na fonološke i leksičke jezičke pojave i strukture važne za izbegavanje interferencije, kao i sa osvrtom na metodiku nastave slovačkog kao stranog ili maternjeg jezika.

Projekat Inovacija i optimalizacija obrazovnih alata i resursa u oblasti nastave slovačkog jezika izvan teritorije Slovačke realizuje se pod rukovodstvom prof. dr Katarine Ženjuhove iz Trnave i zasniva se na partnerstvu tri visokoškolske ustanove: koordinatora projekta – Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Trnavi, Slovačka Republika (Filozofski fakultet, Katedra slovačkog jezika i književnosti), i dva strana partnera – Univerzitet u Novom Sadu (Filozofski fakultet, Odsek za slovakistiku) i Univerzitet u Ljubljani (Filozofski fakultet, Odsek za slavistiku). Cilj projekta jeste inovacija, optimalizacija i unapređenje akademske nastave slovačkog jezika van teritorije Slovačke u većinskom prostoru partnerskih univerziteta.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/608/logo.png
  • /uploads/attachment/vest/608/Pred_fakultou.png
  • /uploads/attachment/vest/608/Trnava_SKLA1.png
  • /uploads/attachment/vest/608/Trnava_SKLA2.png
  • /uploads/attachment/vest/608/Vylet.png
  • /uploads/attachment/vest/608/Vylet_2.png
Vrh strane