Odseku za slovakistiku odobren međunarodni projekat iz programa Erazmus plus – partnerstva za saradnju

Opšte

Odseku za slovakistiku odobren međunarodni projekat iz programa Erazmus plus – partnerstva za saradnju

Innovation and Optimization of Educative Tools and Resources in The Field of Slovak Language Education Beyond The Territory of Slovakia

(2021-1-SK01-KA220-HED-000032157)

Projekat Inovacija i optimalizacija obrazovnih alata i resursa u oblasti nastave slovačkog jezika izvan teritorije Slovačke pod rukovodstvom prof. dr Katarine Ženjuhove iz Trnave, zasniva se na partnerstvu tri visokoškolske ustanove: koordinatora projekta – Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Trnavi, Slovačka Republika (Filozofski fakultet, Katedra slovačkog jezika i književnosti), i dva strana partnera – Univerzitet u Novom Sadu (Filozofski fakultet, Odsek za slovakistiku) i Univerzitet u Ljubljani (Filozofski fakultet, Odsek za slavistiku).

Cilj projekta jeste da se unapredi akademska nastava slovačkog jezika van teritorije Slovačke u većinskom prostoru partnerskih univerziteta. Univerzitet „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Trnavi raspolaže kadrovima koji se bave metodama nastave slovačkog jezika, čija istraživanja su doprinela razvoju i kvalitetu nastave u sredinama sa drugim većinskim jezikom. Cilj projekta jeste prezentacija stečenih saznanja u specifičnim okolnostima izučavanja jezika, kao i uvođenje inovacija u savremene nastavne metode kvalifikovanih nastavnika slovačkog jezika radi prevazilaženja jezičkih barijera uz pomoć optimalnih načina izučavanja slovačkog kao stranog ili maternjeg jezika s osvrtom na specifičnosti jezika partnerske zemlje. U toku projekta će biti sačinjeni i predloženi adekvatni nastavni materijali i alati za specifično izučavanje slovačkog jezika, čijom primenom će se unaprediti obrazovanje studenata i njihova sposobnost za pismeno i usmeno jezičko izražavanje, razvijaće se pozitivan odnos prema slovačkom jeziku i kulturi, poboljšaće se i nastavni rezultati akademskog osoblja usavršavanjem ili obezbeđivanjem savremenih i inovativnih obrazovnih alata i resursa. U slučaju nastave slovačkog jezika u okruženju gde je većinski jezik još jedan genetski blizak slovenski jezik, poseban akcenat treba staviti na uticaj negativne interferencije. Polazna tačka za osmišljavanje efikasnijeg modela nastave slovačkog jezika biće analiza većinskog jezika i dosadašnjeg praktičnog iskustva nastavnika u partnerskim zemljama, kao i analiza interkulturalnih fenomena koji otežavaju nastavu.

Realizacija projekta će trajati 36 meseci počev od 16. maja 2022. godine. Članovi projektnog tima s Filozofskog fakulteta u Novom Sadu su: prof. dr Jasna Uhlarik (rukovodilac projektnog tima iz Srbije), prof. dr Ana Makišova, doc. dr Daniela Marčok, doc. dr Zuzana Tirova i dr Ana Margareta Lačok.

 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/561/erasmus-logo-1.png
Vrh strane