Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu prezentovani su rezultati projekta Bezbednost i poverenje za sve

Opšte

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 31. maja 2022. godine prezentovani su rezultata projekta „Bezbednost i poverenje za sve: percepcija problema seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja među studentima i zaposlenima na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Novi Sad“.

Ovo je prvo istraživanje na Univerzitetu u Novom Sadu na ovu osetljivu temu na Univerzitetu u Novom Sadu. Istraživanje u okviru projekta „Bezbednost i poverenje za sve...“ uključivalo je fokus-grupe sa studentkinjama i studentima, kao i anketno istraživanje na studentima i zaposlenima sa Filozofskog fakulteta i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Istraživanje je sprovedeno od februara do maja 2022. U istraživanju je učestvovalo ukupno 1182 studenta i studentkinje, kao i 215 zaposlenih sa oba fakulteta.

Pored učesnika na projektu, prisutnima se obratila i prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, dekanica Filozofskog fakulteta, koja je ujedno i rukovoditeljka projekta, kao i prof. dr Zoran Milošević, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost je podržao ovaj projekat i finansijski.

Učesnici na projektu su: doc. dr Bojana Bodroža, prof. dr Jovana Čikić, prof. dr Smiljana Milinkov i prof. dr Boris Popov sa Filozofskog fakulteta i prof. dr Ivana Milovanović sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

Filozofski fakultet je prvi na Univerzitetu u Novom Sadu koji je usvojio Pravilnik o prevenciji i zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja (Sa tekstom se možete upoznati na ovom linku).

Za studentkinje i studente je pripremljena štampana i elektronska brošura pod nazivom „Bezbednost i poverenje – Filozofski fakultet protiv seksualnog uznemiravanja“ kako bismo ih naučili kako da prepoznaju ovaj problem, kako da se zaštite i kome da se obrate u slučaju potrebe. Fakultet ulaže napor da se senzibilišu za ovu osetljivu i delikatnu temu putem fakultetskog sajta, ali i društvenih mreža, a traže se i drugi načini.

Želja Filozofskog fakulteta je da poslužimo drugim fakultetima kao primer i inspiracija u borbi sa seksualnim uznemiravanjem i ucenjivanjem, a da za studente i zaposlene stvorimo bezbedno i sigurno okruženje za učenje i rad.

Brošura sa glavnim rezultatima projekta.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/568/bezbednost_m.png
  • /uploads/attachment/vest/568/IMG_0378__2_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/568/IMG_0395__2_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/568/IMG_0408__2_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/568/IMG_0434__2_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/568/IMG_0440__2_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/568/IMG_0414__2_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/568/IMG_0370__2_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/568/IMG_0455.JPG
Vrh strane