Konkurs za boravak na razmeni na Filološkom fakultetu Državnog univerziteta Lomonosov u Moskvi

Opšte

Pozivamo studente da se prijave na konkurs za boravak na razmeni na Filološkom fakultetu Državnog univerziteta Lomonosov u Moskvi u letnjem semestru 2017/2018. godine. Konkurs je otvoren za studente Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dok prioritet imaju studenti Odseka za slavistiku.

Trajanje konkursa: 26. decembar 2017 – 22. januar 2018.

Dokumentacija za prijavu kandidata se predaje na srpskom jeziku:

  • Kopija prve stranice pasošaskeniran dokument;
  • Motivaciono pismo (1 stranica);
  • Biografija studenta (uključuje adresu, kontakt telefon, imejl i fotografiju). Preporučljivo je koristiti Europass model;
  • Uverenje o položenim ispitima;
  • Pismo preporuke od profesora;
  • Predlog ugovora o učenju (spisak predmeta koje kandidat namerava da pohađa u periodu mobilnosti - preuzeti model dokumenta. Dokument se potpisuje tek nakon što je mobilnost odobrena. Neophodno je napraviti predlog u dogovoru sa akademskim koordinatorom na odseku);
  • Dokaz o poznavanju ruskog jezika na nivou B1 u skladu sa evropskim referentnim okvirom.

Prijave se dostavljaju na mejl: international@ff.uns.ac.rs sa naslovom Prijava za Lomonosov. Propratnu dokumentaciju slati u vidu priloga, a ne u tekstu mejla.

Nakon završetka konkursa, prijave kandidata koje prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane komisije na Filozofskom fakultetu biće dostavljene partnerskom univerzitetu kao nominacije za mobilnost. Moguće je da će kandidati biti pozvani na kratak intervju nakon završetka konkursa.
Trajanje mobilnosti: 1 mesec u letnjem semestru 2017/2018. godine, tokom aprila ili maja 2018. godine

Kontakt mejl za pitanja u vezi sa konkursom: international@ff.uns.ac.rs.

Stipendijom je obezbeđen smeštaj i troškovi školarine. Student sam snosi troškove puta, vize i zdravstvenog osiguranja.

Dodatne informacije o Državnom univerzitetu Lomonosov u Moskvi možete pronaći na njihovom sajtu http://www.msu.ru/

Ukoliko bude bilo neophodno, kandidati će biti naknadno kontaktirani da dostave dodatne dokumente.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/15/RazmenaLomonosov.jpg
Vrh strane