Istraživanje o Migracijama studenata

Opšte

Poštovani,

Obaveštavamo vas da Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republičkim zavodom za statistiku, sprovodi istraživanje o planovima studenata u vezi sa budućim migracionim kretanjima, kako unutar Republike Srbije, tako i van njenih granica, kao i o njihovim stavovima o odlasku iz zemlje.

Cilj istraživanja jeste obezbeđivanje pouzdanih podataka koji će se koristiti kao dobra osnova za upravljanje migracijama mladih visokoobrazovanih ljudi. Takođe, poslužiće za planiranje aktivnosti i kreiranje konkretnih mehanizama i mera u ovoj oblasti radi stvaranja povoljnog ambijenta za mlade da ostanu u Srbiji, odnosno da se nakon završetka studijskih programa u inostranstvu vrate u zemlju.

Podaci se prikupljaju na svim fakultetima, akademijama i visokim školama koje imaju akreditovane studijske programe.

Molimo vas da organizujete popunjavanje on line upitnika od strane studenata vaše visokoškolske ustanove i time doprinesete boljem sagledavanju jednog od gorućih problema u našem društvu.

Popunjavanje upitnika možete organizovati na način koji smatrate najpogodnijim kako bi što veći broj studenata učestvovao u istraživanju (npr. postavljanjem obaveštenja o istraživanju i linka na naslovnoj stranici vašeg sajta i/ili u saradnji sa studentima – postavljanjem linka na veb-stranicama Studentskog parlamenta, na forumima studenata, studentskim servisima, facebook stranicama i dr.).

Upitnik je dostupan na sledećoj veb-adresi: http://www.stat.gov.rs/MigracijeStudenata/.

Napominjemo da RZS nikada ne objavljuje lične podatke koje prikupi tokom svojih istraživanja. Javno mogu biti korišćeni samo podaci svedeni na prosek na nivou kompletnog uzorka.

Unapred vam zahvaljujemo na saradnji.

U Beogradu, decembra 2017.

MINISTAR
Mladen Šarčević

MINISTAR
Prof. dr Slavica Đukić Dejanović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/16/MigracijeStudenata.jpg
Vrh strane