Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom (2015, 2023)

Stručni naziv: Diplomirani filolog

Studijski program 2023
      Struktura studijskog programa
      Specifikacije predmeta


Studijski program 2015
     Engleski sa drugom stranom filologijom (nemački)


     Engleski sa drugom stranom filologijom (ruski)


     Engleski sa drugom stranom filologijom (francuski)

Specifikacija predmeta
Specifikacije predmeta nalaze se na stranicama stranih filologija:
Engleski jezik i književnost (2015)
Nemački jezik i književnost (2015)
Francuski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom (2015)
Ruski jezik i književnost (2015)

     Curriculum - English Language and Literature with Another Foreign Philology (prevedeno na engleski)
                     - german
                     - russian
                     - french

Kontakt informacije
Sekretar Odseka: Olivera Antić Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-mail: anglisti@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 38 52

 

Vrh strane