Nagrada Jagelonskog univerziteta Aleksandri Tomić, studentkinji doktorskih studija

Vreme 25. avgust 2017. 16:24
Predavač prof. dr Jovan Jovanović
Organizator Univerzitet u Novom Sadu
Mesto Filozofski fakultet u Novom Sadu

Studentkinja treće godine doktorskih studija Jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Aleksandra Tomić, zaposlena kao lektorka za srpski jezik na Institutu za slovenske filologije Jagelonskog univerziteta u Krakovu, u Poljskoj, nedavno je dobila nagradu “za didaktički doprinos  u 2015/2016. akademskoj godini i za ostvarene visoke rezultate u studentskoj evaluaciji”. 

Nagradu dodeljuje Jagelonski univerzitet, odnosno rektor Jagelonskog univerziteta jednom godišnje za prethodnu akademsku godinu, na osnovu poljskog Zakona o visokom obrazovanju. Na svakom fakultetu se nagrađuje jedan nastavnik koji je najbolje ocenjen u studentskim evaluacijama, a ima ih dve tokom jedne akademske godine. Aleksandra Tomić je nagrađena za ostvarene rezultate na Institutu za slovenske filologije, na kome se studiraju srpski, hrvatski, bugarski, češki, slovački, makedonski i slovenački jezik.  Koleginica Tomić predaje srpski jezik na sva tri nivoa studija na ovom Institutu.

Čestitamo koleginici Aleksandri Tomić i želimo joj da nastavi sa uspešnim radom!

 

Slike

  • /uploads/attachment/najava/2/Diplomac.JPG
Vrh strane