Često postavljana pitanja

Kada će mi biti isplaćena stipendija?

Za stipendiste programa Erazmus+, stipendiju isplaćuje Univerzitet u Novom Sadu. Nakon što vam bude potvrđeno da ste dobili stipendiju, potrebno je obratiti se na outgoing.erasmus@uns.ac.rs.

Ako je u pitanju program CEEPUS, visina stipendije, kao i mogućnost obezbeđivanja smeštaja u studentskom domu, varira u zavisnosti od države u koju stipendista odlazi, a detaljne informacije se mogu pronaći na stranicama pojedinačnih država na www.ceepus.info sajtu. Za isplatu stipendije i smeštaj, svakako se treba obratiti univerzitetu na koji se ide, jer je strana koja prima zadužena za isplatu stipendije.

Da li mi je potreban dokaz o znanju stranog jezika?

Da, za program Erazmus+, potvrda o znanju stranog jezika na nivou koji se traži u konkursu je neophodna za sve studente koji se prijavljuju za taj konkurs. Potvrda može biti i položen ispit stranog jezika iz Uverenja o položenim ispitima, neki od sertifikata iz škole jezika ili slično. Ukoliko nemate potvrdu, možete se obratiti Centru za jezike i dogovoriti polaganje klasifikacionog testa.

Kakav dokaz o jeziku mi je potreban?

Dokaz o jeziku može biti potvrda o položenim ispitima gde će se videti ispit iz stranog jezika i na kom nivou je znanje - dokaz iz škole stranih jezika, međunarodno priznate diplome (DELE, DELF, FCE, CAE, TOEFL, CPE, IELTS i sl). Isto tako, zainteresovani kandidati se mogu testirati u Centru za jezike Filozofskog fakulteta nakon čega će dobiti potvrdu o znanju jezika na odgovarajućem nivou. Takođe, moguće je da je u konkursu navedeno da je potrebno dostaviti posebnu vrstu dokaza o znanju jezika koji zahteva partnerski univerzitet ili ambasada radi konkurisanja za vizu na šta treba obratiti pažnju.

Šta obuhvata stipendija?

Stipendija za program Erazmus+ obuhvata mesečnu stipendiju u iznosu koji propisuje Evropska komisija. Dnevnica je predviđena za troškove smeštaja i ishrane, a za organizaciju smeštaja zadužena je osoba koja odlazi na mobilnost.

CEEPUS stipendija podrazumeva mesečnu stipendiju u iznosu koji propisuje svaka CEEPUS zemlja za sebe, a neretko i smeštaj. Iznosi za pojedinačne zemlje, kao i informacije o smeštaju, mogu se dobiti na sajtu www.ceepus.info.

Kome mogu da se obratim za dogovor oko priznavanja ispita i sastavljanja Ugovora o učenju?

Za sve dogovore oko priznavanja ispita i sastavljanja Ugovora o učenju se obraćate isklučivo akademskom koodinatoru na vašem odseku, a ne predmetnom nastavniku.

Ko može da mi napiše pismo preporuke?

Pismo preporuke za prijavu za mobilnost može da napiše bilo ko od nastavnika na univerzitetu bez obzira na zvanje. Preporučljivo je tražiti pismo preporuke od nastavnika koji dobro poznaje vaš rad i sposobnosti. Pismo preporuke ne može da vam piše akademski koordinator za razmenu na vašem odseku.

Da li neko može da pomogne oko rezervacije smeštaja i prevoza?

Za program Erazmus+, za organizaciju smeštaja zadužena je osoba koja odlazi na mobilnost, no često su i partnerski univerziteti voljni da preporuče ili rezervišu smeštaj, te je potrebno dogovoriti se sa njima.

Za program CEEPUS, smeštaj je često uključen u stipendiju, pa se treba raspitati kod univerztieta na koji se ide, dok troškove prevoza snose sami stipendisti.

Da li mi je potrebno zdravstveno osiguranje?

Da, osiguranje je neophodno i često će partnerski univerzitet tražiti i potvrdu o osiguranju pre mobilnosti. Za pitanja o tipu osiguranja, potrebno je obratiti se partnerskom univerzitetu ili Kancelariji za međunarodnu saradnju na Univerzitetu.

Koliko ima prijavljenih do sada na konkurse? Koliko ima raspoloživih mesta?

Ove informacije nismo u mogućnosti da pružamo jer zavisi od raspoloživih sredstava, što je promenljivo. Savet studentima je da se potrude da što bolje urade svoju prijavu.

Šta predajemo nakon razmene i kome?

Dokumenta koja se predaju studentskoj službi se nalaze na linku.

Kada će mi ispiti biti priznati?

Nakon što predate dokumenta posle razmene svom referentu u studentskoj službi, proces registrovanja i priznavanja ispita ne bi trebalo da traje duže od 4 radne nedelje.

Koliko minimalno ESPB moram da položim tokom razmene?

Studenti Univerziteta u Novom Sadu su prema Pravilniku (Član 7)  obavezni da imaju minimalno 20 ESPB. Ovo pravilo važi za sve studente UNS-a, bez obzira na to što se može dogoditi da partnerski univerziteti zahtevaju manje.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Kancelariji za međunarodnu saradnju na Filozofskom fakultetu (M7) ili mejlom na international@ff.uns.ac.rs.

Vrh strane