Irena Subotić

Viši lektor
Odsek za slavistiku
485-3867
Naučna oblast Rusistika
Datum izbora 18. oktobar 2022.

Predmeti

15EF133 Stara ruska književnost 1
15EF161 Stara ruska književnost 2
15RJ002 Ruski jezik A2.1
15RJ006 Ruski jezik A2.2
15RJRJ005 Stara ruska kultura i kultura 18. veka
15RJRJ014 Ruska književnost I (Ruska književnost 18. veka)
15RJRJ043 Stara ruska književnost 1
15RJRJ056 Stara ruska književnost 2
Vrh strane