Milorad Miljaković

Viši lektor
Odsek za slavistiku
Naučna oblast Rusistika
Datum izbora 1. oktobar 2022.

Predmeti

15EF18 Ruski jezik 1 - Fonetika ruskog jezika 1
15EF34 Ruski jezik 1 - Fonetika ruskog jezika 2
15RJ002 Ruski jezik A2.1
15RJ006 Ruski jezik A2.2
15RJRJ001 Ruski jezik I - Fonetika ruskog jezika 1
15RJRJ10 Ruski jezik 2 - Fonetika ruskog jezika 2
Vrh strane