17. sednica Saveta


    Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu zakazuje 17. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u UTORAK 15.3.2022. godine sa početkom u 13 časova u Kino-sali Fakulteta za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED
 

1.    Usvajanje zapisnika sa 16. sednice Saveta Filozofskog fakulteta;
2.    Verifikacija mandata novim članoima Saveta iz reda predstavnika osnivača:
       Umesto Sare Pavkov i Srđana Graovaca imenuju se Mira Živković-Drezgić i Bojana Babin.
3.    Donošenje Odluke o imenama i dopunama Statuta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu;
4.    Usvajanje Troškovnik usluga  studiranja u školskoj 2022/2023. godini;
5.    Razno.

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

 

Vrh strane