16. sednica Saveta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta saziva 16. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u PONEDELJAK 21.2.2022. godine sa početkom u 13 časova u kino- sali Fakulteta za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sednice Saveta Fakulteta;
 2. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Fakulteta u 2021. godini;
 3. Usvajanje zapisnika o popisu:

a) osnovnih sredstava na dan 31.12.2021. godine;
b) stanja na računima na dan 31.12.2021. godine;
v) stanja u Skriptarnici Fakulteta na dan 31.12.2021. godine;
g) datih avansa na dan 31.12.2021. godine;
d) dugovanja prema dobavljačima na dan 31.12.2021. godine;
đ) potraživanja prema kupcima na dan 31.12.2021. godine;

 1. Predlog Nastavno-naučnog veća za osnivanje Centra za bihejvioralna istraživanja u psihologiji;
 2. Imenovanje prof. dr Snežane Smederevac za rukovodioca Centra za bihejvioralna istraživanja u psihologiji
  Nastavno-naučno veće na elektronskoj sednici održanoj od 4. do 7.2.2022. godine predložilo je prof. dr Snežanu Smederevac za rukovodioca Centra.
 3. Imenovanje doc. dr Borke Malčić za upravnika Pedagoškog centra pri Odseku za pedagogiju
  Nastavno-naučno veće na elektronskoj sednici održanoj od 4. do 7.2.2022. godine prihvatilo je predlog Odseka za pedagogiju i predložilo je doc. dr Borku Malčić za upravnika Centra.
 4. Imenovanje prof. dr Milana Ajdžanovića za koordinatora Centra za srpski jezik i kulturu
  Nastavno-naučno veće na elektronskoj sednici održanoj od 4. do 7.2.2022. godine prihvatilo je predlog Odseka za srpski jezik i lingvistiku i predložilo je prof. dr Milana Ajdžanovića za koordinatora Centra.
 5. Pitanja, predlozi i sugestije

                                              Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
                                                    Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor s.r.

Vrh strane