Sanja Paripović-Krčmar

Sanja Paripović Krčmar, vanredni profesor

Kontakt
Kabinet 311/III
E-adresa sanja.paripovic@ff.uns.ac.rs

Biografija

Izbor u zvanje - 2015. docent, 2011-2015. asistent - Filozofski fakultet, Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Doktorat - 2015. - Filozofski fakultet, Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Magistratura - 2003. - Filozofski fakultet, Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti
Diploma - 1997. - Filozofski fakultet, Srpska i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti

Dr Sanja Paripović Krčmar  je docent na Odseku za srpsku književnost i jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Na osnovnim akademskim studijama drži predavanja i vežbe iz predmeta: Pregled poetika, Metodologija proučavanja književnosti, Teorija književnosti 1, Teorija književnosti 2, Stalni oblici pesme i strofe, Savremena srpska fantastika. Na master studijama drži predavanja iz predmeta Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – teorijsko-aplikativni aspekti. Na doktorskim studijama matičnog fakulteta drži predavanja iz predmeta Stih. Kao istraživač trenutno je angažovana na naučnom projektu Aspekti identiteta i njihovo oblikovanje u srpskoj književnosti (OI 178005). Autor je monografske publikacije Stalni pesnički oblici srpskog neosimbolizma, 2017. Autor je preko šezdeset naučnih radova, koji su objavljeni u relevantnim domaćim i međunarodnim stručnim časopisima i zbornicima.

Nastavni rad

1. Pregled poetika, Srpska književnost i jezik, OAS
2. Metodologija proučavanja književnosti, Srpska književnost i jezik, OAS
3. Teorija književnosti I i II, Ruski jezik i književnost, Rumunski jezik i književnost, Francuski jezik i književnost, Engleski jez. u kontaktu sa ruskim jezikom, OAS
4. Savremena srpska fantastika, Srpska književnost i jezik, OAS
5. Stalni oblici pesme i strofe, Srpska književnost i jezik, OAS
6. Metodika nastave srpskog jezika i književnosti – teorijsko aplikativni aspekti, Srpska književnost i jezik, MAS
7. Stih, Srpska književnost i jezik, DAS

Naučno-istraživački rad
Teorija književnosti (stalni oblici, stih)
Metodologija proučavanja književnosti
Poetološka misao
Srpska poezija 20. veka
Poetika srpskih neosimbolista

 Bibliografija (izbor)
„Tradicionalna i slobodna linija ritma u lirici Miloša Crnjanskog”, u: Miloš Crnjanski: poezija i komentari. Zbornik radova. Beograd – Novi Sad: Institut za književnost i umetnost – Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu – Matica srpska, 2014, 380-389. ISBN 978-86-6153-196-5

„Sestina lirica Ivana V. Lalića”, u: Filolog, god. IV, 2013, br. 8. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci – Filološki fakultet,  2014, 153–159. ISSN 1986-5864 

„Pesnici modernizovane tradicije (Književnoistorijski kontekst srpskog neosimbolističkog pesništva)”, u: Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 62, sv.1, 2014, 153–166.           ISSN 0543-1220

„Trioleti Milosava Tešića”, u: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. XL–1. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2015, 175–182.       ISSN 0374-0730        

„Madrigali Velimira Lukića”, u: Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 63, sv. 3. Novi Sad: Matica srpska, 2015, 797–805.  ISSN 0543-1220

„Reaktualizacija liturgijskih srpsko-vizantijskih formi – Sedmica Milosava Tešića”, u: Međunarodni naučni sastanak slavista u Vukove dane, 45/2. Beograd: MSC, 2016, 245–254.

„Pesnički oblici srpskog neosimbolizma”, u: Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 64, sv. 2. Novi Sad: Matica srpska, 2016, 445–455. ISSN 0543-1220

[koautorstvo sa prof. dr Jasminom Jokić], „Folklorna i mitska semantika elemenata nebeskog obzorja u poeziji Milosava Tešića”, u: Il SoleLuna presso gli slavi meridionali, II. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2017, 331–348.  ISBN 978-88-6274-768-4

„Vidovi amalgamisanja domaćeg i stranog u poetskoj knjizi Prelest severa, Krug račanski, Dunavom Milosava Tešića”, u: Multikulturalizaьm i mnogoezičie, sbornik s dokladi ot Trinadesetite meždunarodni slavistični četeniя – Sofiя, 21-23 april 2016 g., tom II, Antropologiя. Literaturoznanie. Veliko Tьrnovo: Izdatelstvo „Faber“, 2017, 287−296.  ISBN 978-619-00-0651-0

Stalni pesnički oblici srpskog neosimbolizma. Beograd: Službeni glasnik, 2017.

„Zapažanja o opkoračenju u spisima o stihu Svetozara Petrovića”, u: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Novi Sad, knj. XLIII-1, 2018, 469-483. ISSN 0374-0730

Kompletna bibliografija (pdf)

 

Vrh strane