Проф. др Јовани Чикић Награда „Војин Милић“

Опште

Проф. др Јована Чикић, са Одсека за социологију, добитница је Награде „Војин Милић“ за најбољу социолошку књигу у 2021. години за студију Сеоске жене и економска (ре)продукција руралности. Књигу је издао Филозофски факултет, 2021. године.

Од 17 монографија и високошколских уџбеника, комисија у саставу др Драгана Захаријевски, др Нада Новаковић и др Жолт Лазар награду је једногласно доделила књизи професорке Чикић.

У образложењу стоји: „Ауторка се бави актуелним и значајним проблемима који оптерећују биолошку, економску и социјалну репродукцију руралних подручја у савременом српском друштву; предмет истраживања је живот сеоских жена у условима 'тек делимично трансформисаног руралног родног режима', који додатно оптерећује њихове улоге у сеоским домаћинствима, посебно у домену економске репродукције. Емпиријско истраживање на узорку од преко 500 испитаница надовезује се на домаћа истраживања села и сељаштва, али ауторка прави значајан искорак у анализи актуелног руралног родног режима који оптерећује положај сеоске жене, јер постоји очигледан несклад између њене улоге у руралној економији и маскулиног обрасца доношења одлука на газдинствима. Поред додатне анализе већ уочених проблема – неповољна старосна структура сеоских жена за динамичнију економску репродукцију руралних подручја, уз истовремено неповољан положај млађих сеоских жена на тржишту рада – Јована Чикић издваја и анализира разлоге неразвијености женског предузетништва на селу, што њену студију чини посебно научно и друштвено значајном.“

Честитамо професоки Чикић!

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/699/Jovana_Cikic_1.png
Врх стране