Јавни позив за подношење пријаве за доделу Признања за научну изузетност

Опште

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење пријаве за доделу Признања за научну изузетност

                Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност упућује јавни позив свим заинтересованим истраживачима, који су запослени у научноистраживачким организацијама на територији Аутономне покрајине Војводине, да се пријаве за доделу Признања за научну изузетност, које се додељује најцитиранијим истраживачима у оквиру одговарајуће области, односно подобласти, за резултате постигнуте у 2021. години.

                Правилником о поступку за доделу Признања за научну изузетност истраживачима на територији АП Војводине („Службени лист АПВ, број 44/2022), који се може преузети са сајта www.apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs прописане су области, односно подобласти.

За реализацију доделе Признања за научну изузетност, Финансијским планом Секретаријата за 2022. годину планирана су средства у износу од 5.400.000,00 динара.

Право конкурисања имају сви истраживачи са пребивалиштем на територији АП Војводине, који су запослени на некој од научноистраживачких организација у АП Војводини.

Пријава се подноси у писаној форми, на обрасцу који прописује Секретаријат и мора бити оверена од стране одговорног лица научноистраживачке организације на територији АП Војводине, у којој истраживач има заснован радни однос.

                Пријава треба да садржи следећу документацију:

  1. Образац пријаве за доделу Признања за научну изузетност (преузима се са сајта http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/javni-poziv-za-podnosenje-prijave-za-dodelu-priznanja-za-naucnu-izuzetnost/);
  2. кратку професионалну биографију;
  3. списак научних радова са бројем цитата у 2021. години;
  4. фотокопију личне карте, односно очитана лична карта за кандидата;
  5. образац изјаве (преузима се са сајта http://apv.visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs/javni-poziv-za-podnosenje-prijave-za-dodelu-priznanja-za-naucnu-izuzetnost/).

                Јавни позив за подношење пријаве за доделу Признања за научну изузетност отворен је од 3. до 24. новембра 2022. године. Пријаве се достављају поштом препоручено са назнаком Јавни позив за подношење пријаве за доделу Признања за научну изузетност, Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

                Признање за научну изузетност додељује се за три најцитиранија истраживача у оквиру сваке области, односно подобласти, у виду дипломе и у новчаном износу.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/664/banovina_m.png
Врх стране