Српска књижевност и језик

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Језик, књижевност и култура – ЈКК

Модул: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ (СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК)

Испит се састоји из писменог дела (обрада задате теме према доле приложеном програму) и усмене провере знања.

Успех из писменог дела испита бодује се:
недовољан          0 бодова
довољан              6 бодова
добар                  13 бодова
врло добар         19 бодова
одличан              25 бодова

Успех из усменог дела испита бодује се:
недовољан          0 бодова
довољан              9 бодова
добар                   18 бодова
врло добар          26 бодова
одличан               35 бодова

Усмени део састоји се из:


НАРОДНА КЊИЖЕВНОСТ:

Сунце се дјевојком жени, У Милице дуге трепавице (Српска девојка) – једно дело по избору ученика

Смрт мајке Југовића, Диоба Јакшића, Урош и Мрњавчевићи, Бановић Страхиња, Косовка дјевојка, Марко пије уз рамазан вино, Ропство Јанковић Стојана, Почетак буне против дахија, Женидба Милића барјактара, Хасанагиница – једно дело по избору ученика

Аждаја и царев син, Немушти језик, Девојка бржа од коња, Златна јабука и девет пауница, дела народне књижевности о Светом Сави – једно дело по избору ученика


КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА:

Еп о Гилгамешу, Илијада (одломци) – једно дело по избору ученика

Библија – из Старог завета: Легенда о потопу, из Новог завета: Беседа на Гори и Страдање и васкрсење Христово (из Јеванђеља по Матеју) – једно дело по избору ученика

Софокле: Антигона


СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ:

Сава Немањић: Житије Светог Симеона (одломак о Немањиној смрти), Теодосије: Житије Светог Саве (одломци) – једно дело по избору ученика

Јефимија: Похвала Светом кнезу Лазару, деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве – једно дело по избору ученика


ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА:

Данте Алигијери: Божанствена комедија (Пакао), Франческо Петрарка: Канцонијер, Мигел де Сервантес: Дон Кихот – једно дело по избору ученика

Вилијам Шекспир: Ромео и Јулија, Хамлет, Марин Држић: Дундо Мароје – једно дело по избору ученика


БАРОК, КЛАСИЦИЗАМ И ПРОСВЕТИТЕЉСТВО:

Жан Батист Поклен Молијер: Тврдица, Јован Стерија Поповић: Тврдица – једно дело по избору ученика

Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију, Живот и прикљученија (1. део) – једно дело по избору ученика


РОМАНТИЗАМ:

Виктор Иго: Предговор Кромвелу, Џорџ Гордон Бајрон: Путовање Чајлда Харолда (одломци), Едгар Алан По: (избор из поезије или прозе) – једно дело по избору ученика

Јохан Волфганг Гете: Фауст

Александар Сергејевич Пушкин: Евгеније Оњегин

Вук Стефановић Караџић: Житије хајдук-Вељка Петровића, Вук Ст. Караџић као сакупљач народних умотворина, књижевни критичар и полемичар, Српски рјечник (избор) – једно дело по избору ученика

Петар Петровић Његош: Горски вијенац, Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића – једно дело по избору ученика

Бранко Радичевић: Ђачки растанак, Кад млидијах умрети – једно дело по избору ученика

Ђура Јакшић: На Липару, Отаџбина, Поноћ – једно дело по избору ученика

Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци, сатирична песма – једно дело по избору ученика

Лаза Костић: Santa Maria della Salute, Међу јавом и мед сном и друге – једно дело по избору ученика


РЕАЛИЗАМ:

Оноре де Балзак: Чича Горио

Лав Николајевич Толстој: Ана Карењина, Рат и мир – једно дело по избору ученика

Николај Васиљевич Гогољ: Ревизор, Шињел – једно дело по избору ученика

Јаков Игњатовић: Вечити младожења, Стеван Сремац: Зона Замфирова – једно дело по избору ученика

Милован Глишић: Глава шећера

Лаза Лазаревић: Први пут са оцем на јутрење, Ветар – једно дело по избору ученика

Радоје Домановић: Данга, Вођа – једно дело по избору ученика

Симо Матавуљ: Поварета

Бранислав Нушић: Народни посланик или неко друго дело по избору ученика

Фјодор Михајлович Достојевски: Браћа Карамазови, Злочин и казна – једно дело по избору ученика


МОДЕРНА:

Шарл Бодлер: Албатрос, Везе, Артур Рембо: Офелија, Стефан Маларме: Лабуд, Пол Верлен: Месечина –  једно дело по избору ученика

Антон Павлович Чехов: Туга, Ујка Вања – једно дело по избору ученика

Војислав Илић: Сиво суморно небо, У позну јесен, Запуштени источник – једно дело по избору ученика

Алекса Шантић: Претпразничко вече, Вече на шкољу, Моја отаџбина –  једно дело по избору ученика

Јован Дучић: Сунцокрети, Јабланови, Залазак сунца – једно дело по избору ученика

Милан Ракић: Долап, Јасика, Искрена песма – једно дело по избору ученика

Владислав Петковић Дис: Можда спава, Тамница, Нирвана – једно дело по избору ученика

Сима Пандуровић: Светковина, Родна груда – једно дело по избору ученика

Антун Густав Матош: Јесење вече, Нотурно – једно дело по избору ученика

Борисав Станковић: Нечиста крв, У ноћи, Коштана – једно дело по избору ученика

Петар Кочић: Јазавац пред судом, Мрачајски прото – једно дело по избору ученика

Франц Кафка: Процес


КЊИЖЕВНОСТ ИЗМЕЂУ ДВА РАТА:

Владимир Владимирович Мајаковски: Облак у панталонама, Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка, Рабиндранат Тагорe: Градинар – једно дело по избору ученика

Ернест Хемингвеј: Старац и море

Милутин Бојић: Плава гробница, Душан Васиљев: Човек пева после рата, Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка, Момчило Настасијевић: Туга у камену – једно дело по избору ученика

Милош Црњански: Суматра, Стражилово, Сеобе – једно дело по избору ученика

Иво Андрић: Пут Алије Ђерзелеза, Мост на Жепи, Ex Ponto – једно дело по избору ученика

Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви

Вељко Петровић: приповетка по избору, Растко Петровић: Људи говоре, Исидора Секулић: Госпа Нола – једно дело по избору ученика.


ПОСЛЕРАТНА КЊИЖЕВНОСТ:

Албер Ками: Странац

Хорхе Луис Борхес: Чекање

Васко Попа: Кора, Каленић, Манасија – једно дело по избору ученика

Стеван Раичковић: Камена успаванка (избор)

Миодраг Павловић: Реквијем, Научите пјесан – једно дело по избору ученика

Иво Андрић: На Дрини ћуприја, Проклета авлија – једно дело по избору ученика

Добрица Ћосић: Корени, Време смрти –  једно дело по избору ученика

Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба, Вилијам Фокнер: Бука и бес – једно дело по избору ученика

Меша Селимовић: Дервиш и смрт

Бранко Миљковић: Ватра и ништа, Десанка Максимовић: Тражим помиловање, Оскар Давичо: Хана – једно дело по избору ученика

Самјуел Бекет: Чекајући Годоа

Данило Киш: Рани јади, Енциклопедија мртвих –  једно дело по избору ученика

Душан Ковачевић: Балкански шпијун

Милорад Павић: Хазарски речник


ТЕОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ: Примењена на изабрана дела и тумачена у њеним оквирима.
УМЕТНОСТ – појам, врсте, особености, односи међу уметностима. Књижевна уметност (појам, поделе, особености). Књижевни родови и врсте. Књижевно (уметничко) дело – писац (уметник). Прималац (читалац, слушалац, гледалац). Наука о књижевности – појмови (књижевна критика, теорија књижевности, историја књижевности).
ЛИРИКА – појам. Структура лирске песме, тема, мотиви, композиција, ритмичка организација, језик и стил. Лирске врсте у усменој и писаној књижевности – основне одлике (митолошке, обредне, обичајне, породичне, посленичке, љубавне, елегичне, дитирамб, сонет, сонетни венац). Анализа лирске песме.
ПЕСНИЧКИ ЈЕЗИК – стандардни језик (однос). Основне одлике песничког језика. Епитет, персонификација, поређење, контраст, антитеза, словенска антитеза, метафора, хипербола, градација, симбол и алегорија; анализа модерне лирске песме. Ритам гласова, слогова, речи, говорних целина, стихова, строфа, паузе, трохејски и јампски ритам. Стих – врсте. Слик или рима – врсте.
ЕПИКА – појам. Структура епског дела: тема, композиција, лик, језик и стил. Епска поезија и проза у усменој и писаној књижевности – основне одлике (епска песма, еп, мит, легенда, бајка, басна, загонетка, приповетка, роман). Анализа епског дела.
ЛИРСКО-ЕПСКА поезија – појам, основне одлике (балада, романса, поема). Анализа лирско-епске песме.
ДРАМА – појам. Драма као књижевни род и други родови (лирика и епика). Драма и позориште: драма као књижевно и сценско дело. Структура драмског дела: драмска лица, дидаскалије, монолог, дијалог. Композиција драмског дела: драмска радња, јединство драмске радње, драмски сукоб, драмска напетост. Фазе развоја драмске радње: експозиција, заплет, кулминација, перипетија, расплет. Чин, слика, призор (сцена) и драмска ситуација. Драмске (сценске) врсте. Анализа драмског (сценског) дела. Сценски језик: визуелни и акустички сценски знакови; публика (гледаоци, глумац, редитељ, режија, лектор, сценограф и костимограф).
БИОГРАФИЈА, АУТОБИОГРАФИЈА И ПУТОПИС, КЊИЖЕВНА КРИТИКА, СТУДИЈА, ЕСЕЈ: Основна информација о савременим методолошким приступима књижевности (позитивизам, руски формалисти, феноменолошки приступ, нова критика у Енглеској и Америци, учење о интерпретацији, психоаналитичка и архетипска школа). Критика, структурализам, теорија рецепције и социологија књижевности.

Литература:
1. Драгиша Живковић, Теорија књижевности (сва издања);
2. избор акредитованих читанки;
3. Јован Деретић, Кратка историја књижевности (Београд: БИГЗ) и друге релевантне историје књижевности.

 

Врх стране