Руски језик и књижевност

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: Језик, књижевност и култура – ЈКК

Модул: РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив дипломе: ДИПЛОМИРАНИ ФИЛОЛОГ (РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ)

Класификациони испит састоји се из два дела: писменог и усменог.

Писмени део  испита:

1. Тест из граматике руског језика или српског језика,*
2. Тест из опште културе.

Усмени део испита:

Провера познавања граматичких и књижевнотеоријских појмова; процена афинитета кандидата и мотивације за студије руског језика и књижевности.

Уколико кандидат полаже пријемни испит из руског језика, на усменом делу испита чита краћи текст, преводи га на српски и врши граматичку анализу. Ако кандидат полаже испит из српског језика, чита и врши граматичку анализу краћег текста. Након тога сви кандидати одговарају на српском на питања из области књижевности (теорија књижевности и дела руских писаца предвиђена програмом за гимназије општег смера).

Из усменог дела испита може се освојити највише 30 бодова. Максималан број бодова из граматике руског или српског језика је 20, а из теста опште културе 10 бодова.

Успех из писменог дела испита (језички тест) се оцењује на следећи начин:

Резултат на тесту

 

0-50%

0 бодова

51-61%

5 бодова

62-74%

9 бодова

75-87%

15 бодова

88-100%

20 бодова

Сваки тачан одговор на тесту опште културе доноси 1 бод.

Успех из усменог дела испита оцењује се на следећи начин:

недовољан

0 бодова

довољан

8 бодова

добар

15 бодова

врлодобар

23 бода

одличан

30 бодова

За припрему  класификационог испита препоручују се следећи уџбеници и приручници:

 • Важећи уџбеници и  граматике руског језика за средње школе.
 • Важећи уџбеници и  граматике српског језика за средње школе.
 • Драгиша Живковић, Теорија књижевности са теоријом писмености засредњешколе, Научна књига, Београд.
 • ЉиЉана Николић и БосиЉка Милић, Читанка са књижевнотеоријским појмовима за  И, ИИ, ИИИ и  ИВ разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд и Завод за издавање уџбеника, Нови Сад.
 • Јован Деретић и Марија Митровић, Историја југословенске књижевности за И и ИИ  разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

Књижевна дела руских писаца предвиђена програмом за гимназије (општи смер)  обавезна су лектира за класификациони испит:

 • А. П. Чехов - Туга, Ујка Вања
 • А. С. Пушкин - Цигани
 • А С. Пушкин - Евгеније Оњегин
 • Н. В. ГогоЉ - Ревизор
 • Л. Н. Толстој -  Ана Карењина или Рат и мир
 • В. В. Мајаковски - Облак у панталонама
 • А. А. Блок - Дванаесторица, изабране песме
 • Ф. М. Достојевки - Злочин и казна или Браћа Карамазови
 • М. А. Булгаков - Мајстор и Маргарита
 • изабране песме С. А. Јесењина, Б. Л. Пастернака, А. А. Ахматове, М. И. Цветајеве. 

*На конкурс се поред кандидата који су учили руски језик могу пријавити и кандидати који га нису учили.

Телефон Одсека: 4853-867

 

 

 

Врх стране