Језички координатори ОАС

Енглески језик:
Маја Бјелица Андонов –  bjelicamaja@ff.uns.ac.rs

Немачки језик:
Ана Стипанчевићana.stipancevic@ff.uns.ac.rs

Француски језик: 
Ивана Вилић – ivavilic@ff.uns.ac.rs

Италијански језик:
Александра Блатешићaleksandra.blatesic@ff.uns.ac.rs

Руски језик:
Ирена Суботић – irena.subotic@ff.uns.ac.rs

Шпански језик: 
Јелена Борљин
jelena.borljin@ff.uns.ac.rs

Мађарски језик:
Вилма Тишкеиvilma.tiskei@ff.uns.ac.rs

Румунски језик:
Ивана Иванићivana.ivanic@ff.uns.ac.rs

Словачки језик:
Ана Маргарета Лачок – anna.margareta.lacok@ff.uns.ac.rs

Кoрejски jeзик:
Mилa Стaмeнкoвићmila.stamenkovic@ff.uns.ac.rs

Пoљски jeзик:
Mилoш Вaлигурскиmiloszwaligorski@gmail.com

Пoртугaлски jeзик:
Жоел Алвеш  joel.alves@ff.uns.ac.rs 

Русински jeзик:
Aлeксaндaр Mудриmudrisasa@ff.uns.ac.rs

Врх стране