Архива

Међународни пројекти у којима је учествовао Филозофски факултет
Универзитета у Новом Саду од 2005. године

 

ERASMUS+

 1. Назив пројекта: Online Platform for Teaching / Learning Spanish Culture (Cultuforma)
  Ознака пројекта: 2018-1-RS01-KA204-000424
  Координатор: Удружење професора шпанског језика Србије, Београд, Србија
  Руководилац на УНС: др Бојана Ковачевић Петровић
  Интернет страница пројекта: http://www.apes.edu.rs/projekat-ka2/
  Трајање: 2018 – 2020
   
 2. Назив пројекта: Professional Development of Vocational Education Teachers with European Practices (PRO-VET)
  Ознака пројекта: 598698-EPP-1-2018-1-FI-EPPКА2-CBHE-JP 
  Координатор: Универзитет примењених наука ЈАМК, Финска
  Руководилац на УНС: Проф. др Александар Грубор (за ФФ Проф. др Јасмина Коџопељић)
  Интернет страница пројекта: https://www.provet.online/
  Трајање: 2018 – 2021
   
 3. Назив пројекта: Enhancing and Validating servIce related competences in Versatile learning environments in Western BAlkan Universities (e-VIVA)
  Ознака пројекта: 598307-EPP-1-2018-1-АL-EPPKA2-CBHE-SP
  Координатор: Европски универзитет у Тирани, Албанија
  Руководилац на УНС: Доц. др Александар Кавгић
  Интернет страница пројекта: https://evivaproject.eu/
  Трајање: 2018 – 2021
   
 4. Назив пројекта: Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science (BE-OPEN)
  Ознака пројекта: 573950-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
  Координатор: Универзитет у Новом Саду, Србија
  Руководилац на УНС: Проф. др Снежана Смедеревац
  Интернет страница пројекта: http://www.beopen.uns.ac.rs/
  Трајање: 2016 – 2019
   
 5. Назив пројекта: School-to-Work Transition for Higher Education students with disabilities in Serbia, Montenegro and BiH (Trans2Work)
  Ознака пројекта: 561847-ЕPP-1-2015-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP
  Координатор: Универзитет Македонија, Грчка
  Руководилац на УНС: Проф. др Јасмина Клеменовић
  Интернет страница пројекта: http://trans2work.eu/
  Трајање: 2015 – 2018
   
 6. Назив пројекта: Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region (RE@WBC)
  Ознака пројекта: 561586-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP
  Координатор: Универзитет у Нишу, Србија
  Руководилац на УНС: Проф. др Павле Секеруш
  Интернет страница пројекта: http://rewbc.ni.ac.rs/
  Трајање: 2015 – 2018
   
 7. Назив пројекта: Self-identification in a multiethnic environment as a means of ethnic tolerance under the Erasmus+ programme (JaSoм)
  Ознака пројекта: 2019-1-SK01-KA201-060682
  Координатор: Матеј Бел Универзитет, Банска Бистрица, Словачка
  Руководилац на УНС: доц. др Зузана Тирова
  Учесници на ФФ :  доц. др Јасна Ухларик, проф. др Ана Макишова, др Ана Маргарета Лачок
  Интернет страница пројекта: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/metodicke-centrum-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici/projekt-erasmus/
  Трајање: 2019 – 2022


HORIZONТ 2020

 1. Назив пројекта: CARISMAND (Culture and Risk Management In Man-Made And Natural Disasters)
  Координатор: Универзитет у Гронингену, Холандија
  Руководилац на УНС: Проф. др Сунчица Здравковић
  Трајање: 2015 – 2018
   
 2. Назив пројекта: CITYCoP (Citizen Interaction Technologies Yield Community Policing)
  Координатор: Универзитет у Гронингену, Холандија
  Руководилац на УНС: Проф. др Сунчица Здравковић
  Трајање: 2015 – 2018
 • ЖАН МОНЕ – МОДУЛ
 1. Назив пројекта: Strengthening European Cultural Identity through Interdisciplinary Heritage Studies (euCULTher)
  Ознака пројекта: 611433-EPP-1-2019-1-RSEPPJMO-MODULE
  Координатор: Универзитет у Новом Саду
  Руководилац на УНС: Проф. др Аница Драганић
  Учесник са ФФ: доц. др Душан Ристић
  Број учесника са ФФ: 1
  Интернет страница пројекта: http://www.euculther.uns.ac.rs/
  Трајање: 2019 – 2022


ПРОГРАМ ЕВРОПА ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНКЕ

 1. Назив пројекта: Foundations for Futures Europe (FFE)
  Ознака пројекта: 625836-CITIZ-1-2020-1-IE-CITIZ-CIV
  Координатор: Maynooth University (MU), Ирска
  Руководилац на УНС ФФ: проф. др Јелена Клеут
  Број учесника са ФФ: 4 - доц. др Биљана Лунгулов,  проф. др Павле Секеруш,  проф. др Алексеј Кишјухас, проф. др Јелена Клеут, Љиљана Сиришки
  Интернет страница пројекта: https://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/a6013a41-4655-44b2-9602-d2d39a0339a2
  Трајање: 2021-2022
  Интернет страница пројекта: https://www.ffeproject.eu/ 
  Догађаји организовани током пројекта - преглед (https://www.ff.uns.ac.rs/uploads/files/Nauka/Projekti/FFE%20Project%20Events.pdf)


COST ACTION

 1. Назив пројекта: Reappraising Intellectual Debates on Civic Rights and Democracy in Europe (RECAST)
  Ознака пројекта: CA16211
  Координатор: Хозе Марија Розалес, Универзитет у Малаги, Шпанија
  Руководилац на УНС: проф. др Марко Шкорић и асистент Александар Томашевић
  Број учесника са ФФ: 2
  Интернет страница пројекта: https://www.uma.es/costactionrecast/
  Трајање: 2017-2021
   
 2. Назив пројекта: European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH)
  Ознака пројекта: CA15137
  Координатор: Универзитет Јужне Британије, Фрaнцуска
  Руководилац на ФФ: доц. др Дејан Пајић
  Интернет страница пројекта: http://enressh.eu/   
  Трајање: 2016-2020
   
 3. Назив пројекта: Нew Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges
  Ознака пројекта: IS1306
  Координатор: Универзитет Хериот-Ват (Heriot-Watt), Велика Британија
  Руководилац на ФФ: доц. др Валентина Соколовски
  Трајање: 2013-2017
   
 4. Назив пројекта: Transforming Аudiences, Тransforming Societies (ТАТS)
  Ознака пројекта: IS0906
  Координатор: Универзитет Сент-Луис, Белгија
  Руководилац на ФФ: доц. др Јелена Клеут
  Трајање: 2010-2014
   
 5. Назив пројекта: Women Writers in History - Toward a New Understanding of European Literary Culture
  Ознака пројекта: IS0901
  Координатор: Хејгенсов институт, Холандија
  Руководилац на УНС: Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш
  Трајање: 2009 – 2013


БИЛATEРAЛНИ

 1. Прojeкaт: Слoвaчкo-српскo књижeвнo и културнo прoжимaњe
  Кooрдинaтoр: Филoзoфски фaкултeт, УНС
  Рукoвoдилaц нa УНС: Прoф. др Aдaм Свeтлик
  Учеснници са ФФ: 3 – проф. др Самуел Человски, проф. др Јармила Ходолич, доц. др Марина Шимак Спевакова
  Tрajaњe: 2015 – 2016
   
 2. Прojeкaт: Streams of Modern Hungarian Literature (Модерни правци мађарске књижевности)
  Кooрдинaтoр: Филoзoфски фaкултeт, УНС
  Рукoвoдилaц нa УНС: Прoф. др Корнелија Фараго
  Tрajaњe: 2015 – 2016
   
 3. Прojeкaт: Методолошки приступи мултикултурним просторима. Пример Војводине и Истре
  Кooрдинaтoр: Филoзoфски фaкултeт, УНС
  Рукoвoдилaц нa УНС: Прoф. др Љиљана Суботић
  Tрajaњe: 2010 – 2011


DAAD

 1. Назив пројекта: Literary processing of war and violence experiences and their translation. Germany and the former Yugoslavia in dialogue
  Координатори: Универзитет Фридрих Шилер у Јени, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Институт за славистику
  Руководилац: др Ивана Пајић
  Трајање: 2017-2018
   
 2. Назив пројекта: пројекту Историја и језичка садашњост Немаца у Војводини/југоисточноевропски немачки језици у градовима Бачке, Баната и Срема (Geschichte und sprachliche Gegenwart des Deutschen in der Vojvodina/südosteuropäische deutsche Stadtsprachen in Batschka, Banat, Syrmien)
  Координатори: проф. др Херман Шојрингер, редовни професор на Одсеку за германистику Универзитета у Регензбургу
  Руководилац: проф. Јулијана Бели-Генц
  Трајање: 2013-2015


TEMPUS

 1. Назив пројекта: Master in Educational Leadership (EdLead)
  Ознака пројекта: 543848-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR
  Координатор: Универзитет у Крагујевцу, Србија
  Руководилац на УНС: Проф. др Оливера Кнежевић Флорић
  Интернет страница пројекта: http://edlead.edu.rs/
  Трајање: 2013 – 2017
   
 2. Назив пројекта: Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher Education Area (FUSE)
  Ознака пројекта: 544006-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-SMGR
  Координатор: Универзитет у Нишу, Србија
  Руководилац на УНС: Проф. др Павле Секеруш
  Интернет страница пројекта: http://www.fuse.ni.ac.rs/
  Трајање: 2013 – 2016
   
 3. Назив пројекта: Strengthening of Internationalisation Policies at Universities in Serbia (SIPUS)
  Ознака пројекта: 544538-TEMPUS-1-2013--1-RS-TEMPUS-SMGR
  Координатор: Универзитет у Новом Саду, Србија
  Руководилац на УНС: Проф. др Павле Секеруш
  Интернет страница пројекта: http://www.gointernational.uns.ac.rs/
  Трајање: 2013 – 2016
   
 4. Назив пројекта: Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery (SHESPSS)
  Ознака пројекта: 544246-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUS-JPCR
  Координатор: Универзитет у Нишу, Србија
  Руководилац на УНС: Проф. др Зорица Кубурић
  Интернет страница пројекта: http://www.shespss.ni.ac.rs/
  Трајање: 2013 – 2017
   
 5. Назив пројекта: Visuality & Mathematics: Experential Education of Mathematics through Visual Arts, Sciences and Playful Activities (VisMath) 
  Ознака пројекта: 530394-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES
  Координатор: Висока школа Естерхази Карољи, Мађарска
  Руководилац на УНС: Проф. др Сунчица Здравковић
  Интернет страница пројекта: http://vismath.ektf.hu 
  Трајање: 2012 – 2015
   
 6. Назив пројекта: Equal Access for All: Strengthening the Social Dimension for a Stronger European Higher Education Area (EQUIED)
  Ознака пројекта: 516851-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-SMGR
  Координатор: Универзитет у Нишу, Србија
  Руководилац на УНС: Проф. др Павле Секеруш
  Интернет страница пројекта: http://www.equied.ni.ac.rs/en/
  Трајање: 2011 – 2015
   
 7. Назив пројекта: Conducting Graduate Surveys and Improving Alumni Services for Enhanced Strategic Management and Quality Improvement (CONGRAD)
  Ознака пројекта: 517153-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPGR
  Координатор: Билефелд Универзитет, Немачка
  Руководилац на УНС: Проф. др Бојан Јаничић
  Интернет страница пројекта: http://www.congrad.org/ 
  Трајање: 2011 – 2014
   
 8. Назив пројекта: Developing Human Rights Education at the Heart of Higher Education  (HEART)
  Ознака пројекта: 517319-TEMPUS -1-2011-1-UK-TEMPUS-JPCR
  Координатор: Роехамптон Универзитет, Велика Британија
  Руководилац на УНС: Проф. др Оливера Гајић
  Интернет страница пројекта: http://www.humanrightsteaching.org/ 
  Трајање: 2011 – 2015
   
 9. Назив пројекта: Quality in Research (QiR)
  Ознака пројекта: 517097-TEMPUS-1-2011-1-BA-TEMPUS-JPGR
  Координатор: Универзитет у Сарајеву, Босна и Херцеговина
  Руководилац на УНС: Проф. др Павле Секеруш
  Интернет страница пројекта: http://www.qinr.ac.me/ 
  Трајање: 2011 – 2014
   
 10. Назив пројекта: Reforming Foreign Language Studies in Serbia (REFLESS)
  Ознака пројекта: 511366-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPCR
  Координатор: Универзитет у Београду, Србија
  Руководилац на УНС: Проф. др Павле Секеруш
  Интернет страница пројекта: http://www.refless.rs/ 
  Трајање: 2010 – 2013
   
 11. Назив пројекта: Education Policy Study Programme in Serbia and Montenegro (EPSP)
  Ознака пројекта: 159074-TEMPUS-RS-TEMPUS-JPCR  
  Координатор: Универзитет у Београду, Србија
  Руководилац на УНС: Проф. др Ладислав Новак
  Руководилац на ФФ: Проф. др Павле Секеруш
  Интернет страница пројекта: http://tempusepsp.com/ 
  Трајање: 2009 – 2013
   
 12. Назив пројекта: MAster programme for Subject Teachers in Serbia (MASTS)
  Ознака пројекта: 511170-TEMPUS-1-2010-RS-TEMPUS-JPCR  
  Координатор: Универзитет у Београду, Србија
  Руководилац на УНС: Проф. др Зита Бошњак (за ФФ проф. др Гордана Штасни)
  Интернет страница пројекта: www.masts.tk 
  Трајање: 2010 – 2013
   
 13. Назив пројекта: Modernising Teacher Education in a European Perspective (MOTED) 
  Ознака пројекта: 159048-TEMPUS-DE-TEMPUS-JPCR
  Координатор: Вилхемс Вестфалише Универзитет, Немачка 
  Руководилац на УНС: Проф. др Иван Јерковић
  Интернет страница пројекта: http://web.lecee.eu/ 
  Трајање: 2009 – 2013
   
 14. Назив пројекта: Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in Support of National and Regional Planning (CUBRIK)
  Ознака пројекта: 158999-TEMPU-ES-TEMPUS-SMGR
  Координатор: Универзитет у Аликантеу, Шпанија
  Руководилац на УНС: Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш
  Интернет страница пројекта: http://www.cubrik.eu 
  Трајање: 2009 – 2013
   
 15. Назив пројекта: Example of Excellence for Joint Degree ProgrammesDevelopment in South-East Europe (JOINSEE) 
  Ознака пројекта: 144949-TEMPUS-2008-RS-JPCR
  Координатор: Карл Францес Универзитет у Грацу, Аустрија
  Руководилац на УНС: Проф. др Љиљана Суботић
  Интернет страница пројекта: http://www.jointdegree.eu 
  Трајање: 2008 – 2012
   
 16. Назив пројекта: Introduction and Implementation of Academic Program in Community Youth Work (CYW) through Enhancing Inter-regional Cooperation in the countries of Western Balkans
  Ознака пројекта: 144584-TEMPUS-2008-RS-JPCR
  Координатор: Универзитет у Новом Саду, Србија
  Руководилац на УНС: Проф. др Оливера Гајић
  Интернет страница пројекта: није доступна
  Трајање: 2008 – 2012
   
 17. Назив пројекта: Improvement and Restructuring of the Psychology Curriculum according to the Bologna Declaration
  Ознака пројекта: JEP - 41071 - 2006
  Координатор: Универзитет у Новом Саду, Србија
  Руководилац на УНС: Проф. др Миклош Биро
  Интернет страница пројекта: није доступна
  Трајање: 2007 – 2009
   
 18. Назив пројекта: Learning for Europe - Curriculum development and counselling in education
  Ознака пројекта: JEP-40109-2005
  Координатор: Универзитет у Новом Саду, Србија
  Руководилац на УНС: Проф. др Иван Јерковић
  Интернет страница пројекта: http://www.lecee.eu
  Трајање: 2005 – 2008


INTERREG-IPA

 1. Прojeкaт: Literary processing of war and violence experiences and their translation. Germany and the former Yugoslavia in dialogue
  Координатор: University of Leicester, UK
  Руководилац на УНС: Проф. др Јелена Клеут
  Trajanje: 2015 – 2017
   
 2. Прojeкaт: Viaggiatori dell' Adriatico. Scrittura epercorsi di viaggio (VIAGGIADR)
  Координатор: Универзитет у Саленту, Италија
  Руководилац на УНС: Проф. др Павле Секеруш
  Интернет страница пројекта: http://www.viaggioadriatico.it
  Trajanje: 2005 – 2007


OСTAЛO

 1. Назив пројекта: Dynamics and Perspectives of Contemporary Slovak Language as a Minority Language in Serbian Vojvodina Region
  Ознака пројекта: 337-00-107/2019-09/01
  Координатор:
  Руководилац на ФФ: доц. др Јасна Ухларик
  Учесници са ФФ: 4 - доц. др Јасна Ухларик, доц. др Даниела Марчок, проф. др Ана Макишова, др Ана Маргарета Лачок
  Интернет страница пројекта:
  Трајање: до 2021.
   
 2. Пројекат: Representation of Transformational Human Trafficking in Contemporary News Media, True Crime and Fiction
  Координатор: Универзитет у Лидсу, Велика Британија
  Учествовала: Проф. др Нина Муждека
  Финансирао: Arts and Humanities Research Council, UK
  Година: 2016-2017
   
 3. Прojeкaт: Contortion on Emerging Directions in Audience Research (CEDAR)
  Координатор: University of Leicester, UK
  Руководилац на УНС: Проф. др Јелена Клеут
  Трајање: 2015 – 2017
   
 4. Прojeкaт: Културни трaнсфeр и трaнснaциoнaлнa интeлeктуaлнa пoљa пoд кoмунистичкoм диктaтурoм. Moдeрнитeт и aнтимoдeрнитeт нa Зaпaду и нa Истoку: Фрaнцускa, Румуниja, Србиja (TRANSINTELL)
  Кooрдинaтoр: Унивeрзитeт у Букурeшту, Румуниja
  Рукoвoдилaц нa УНС: Прoф. др Пaвлe Сeкeруш
  Учесници на ФФ: 3 – проф. др Павле Секеруш, проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, проф. др Вирђинија Поповић
  Tрajaњe: 2019 – 2021
   
 5. пројекта: Tourisme, culture et enseignement du FLE en contexte universitaire (Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie) – TCE-FLE
  Координатор:  Универзитет Пол Валери Монпеље 3, Француска
  Руководилац на ФФУНС:  доц. др Вања Матић Манић
  Учесници са ФФ: 4 (доц. др Вања Матић Манић,  проф. др Татјана Ђурин, доц. др Наташа Поповић, асистент др Небојша Влашкалић)
  Трајање пројекта: 2021-2022

 

Врх стране