Језик и друштвене науке у контакту: изазови интердисциплинарности

Конференција Језик и друштвене науке у контакту: изазови интердисциплинарности посвећена је комбиновању сазнања и сарадњи између наука и научних дисциплина, поготово у области друштвених наука и хуманистике. Добродошли су радови који сагледавају методолошку, теоријску и метатеоријску димензију ових области, затим, радови који на интердисциплинаран начин приступају одређеним феноменима, али и они који се баве изазовима и могућностима у високом образовању у вези са овом темом.

У контексту савремене науке изазови интердисциплинарности су бројни, почев од самог дефинисања овог концепта, па до друштвених проблема који захтевају интердисциплинарни приступ проучавања попут еколошких проблема, а и многих етичких питања. Интердисциплинарност обухвата лепезу различитих приступа комбиновања сазнања између наука и научних дисциплина који се разликују према степену постизања епистемолошког континуитета и методологије. Због тога се може правити разлика између блиских концепата мултидисциплинарности, трансдисциплинарности, кросдисциплинарности и слично. Поред тога, већина проблема у области друштвених наука захтева комбиновање сазнања између различитих наука због мноштва фактора и узрока који их одређују, те су интердисциплинарни приступи све присутнији у глобалним научним токовима. Такође, последица тога јесу и установљене интердисциплинарне научне области или дисциплине попут неуролингвистике, психолингвистике, социолингвистике, биосоциологије, еволуционе психологије и других.

Конференцијом Језик и друштвене науке у контакту: изазови интердисциплинарности желимо да допринесемо научној расправи о интердисциплинарности и сарадњи између наука. Иако сам наслов конференције имплицира повезивање сазнања о језику са друштвеним наукама тј. сарадњу између хуманистике и друштвених наука, добродошли су и радови који се баве засебно интердсциплинарношћу унутар поља друштвених наука или хуманистике. Посебно поздрављамо радове који би на оригиналан начин допринели овој филозофској, теоријској и методолошкој расправи осветљавајући проблеме у вези са овом темом који нису представљени у овом кратком тексту, као и оне који се баве специфичним друштвеним или етичким проблемима и темама указујући на потребу или нужност интердисциплинарног приступа.

Програмски одбор:

Копредседнице: др Нина Илић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду и др Јована Марчета, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
др Кристина Пејковић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
др Маја Босанац, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
др Милан Громовић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
др Селка Садиковић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
др Адриана Сото-Короминас, Аутономни универзитет у Барселони
др Ана Боснић, Департман за лингвистику, Универзитет у Утрехту
др Дејвид Бојда, Универзитет у Вулверхемптону
др Марћин Жешутек, Факултет за психологију, Универзитет у Варшави
др Метју K. Кели, Департман за англистику, Универзитет Џорџ Мејсон
др Тамара Прибишев Белеслин, Филозофски фалулет, Универзитет у Бањој Луци
др Филип Ненадић, Департман за лингвистику, Универзитет у Потсдаму
Драгана Лазић Стојковић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Драгана Ристић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Сара Здравковић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Филип Митричевић, Департман за историју, Универзитет у Индијани

Организациони одбор:
Председница:
Војана Обрадовић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Анђелка Гемовић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Горана Војчић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Душица Стојадиновић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Јована Дакић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Марија Бојанић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Маријана Момчиловић, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
Софија Скубан, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду

Врх стране