Предавање - Основни појмови и термини родних студија – изазови контекстуализације и локализације

Време29. новембар 2022. 12:00

29. новембар 2022, 12 часова, Филозофски факултет, свечана сала (114)

На предавању ће бити речи о изазовима на које наилази локализацијa и контекстуализација одређених термина родних студија и феминистичке праксе, пре свега са енглеског (као доминантног језика у овој области), које не треба разумети само у уско језичком смислу. Термин локализација означава превођење компјутерских оперативних система на локалне језике уз поштовање друштвених специфичности средине у којој ће се тај оперативни систем користити. У питању су отворени програми/оперативни системи где се локализација врши уз подршку локалних тимова стручњака састављених од компјутерских, језичких, али и друштвено ангажованих ентузијаста. Транспоновање термина из области родних студија и њихова локализација на српски језик сагледава се као процес усвајања знања и научног дискурса у родним студијама, али и производње родне теорије и праксе која настаје из специфичности контекста.

Предавачица: др Зорана Антонијевић, научна сарадница Центра за међународну безбедност на Факултету политичких наука Универзитета у Београду

 

Слике

  • /uploads/attachment/najava/240/16_dana_aktivizma_m.png
Врх стране