Пројекат COMMON - Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта

COMMON - Development of the business environment through the education of the labor force in accordance with the market needs (Развој пословног окружења образовањем радне снаге у складу са потребама тржишта).

Пројекат у партнерству реализују Вура д.о.о. и Училиште Студиум из Хрватске и Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу из Србије.  

Циљ пројекта је утицај на смањење проблема емиграције и губитка радне снаге у регији кроз решавање уоченог проблема недостајућих вештина и специфичних знања радника.

Пројекат се заснива на сарадњи актера на тржишту рада, односно пословних субјеката, пружаоца образовних услуга и радника (и запослених и незапослених особа) те њихове међусобне координације у развоју знања и вештина у складу са стварним потребама тржишта рада.

Кроз пројекат су истражени проблеми регионалног прекограничног тржишта у вези са образовањем и усавршавањем радне снаге, развијени програми образовања, те је на основу тих резултата израђена платформа за размену информација као модел побољшања тржишта рада у регији. Платформа служи за дисеминацију информација о могућностима образовања, потребама послодаваца за знањима и радницима, те међусобне комуникације свих учесника у регији.

 

Пројекат је подржан кроз програм Интеррег ИПА прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014-2020 и суфинансиран средствима ЕФРР i ИПА II фондова Европске уније.

Линк на ENTER платформу: https://enter-common.com/
Андроид ENTER апликација: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codecons.enter
iOS ENTER апликација: https://apps.apple.com/us/app/enter/id1565833151
Huawei ENTER апликација: https://appgallery.huawei.com/#/app/C104295193

 

Врх стране