15РНРН056 - Популарна култура и животни стилови

Спецификација предмета
НазивПопуларна култура и животни стилови
Акроним15РНРН056
Студијски програмРусински језик и књижевност
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаупис на одговарајућу годину студијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са најважнијим социолошким приступима у изучавању популарне културе и животних стилова, њеним садржајима и утицајем, као и њиховим друштвеним и културним контекстом, посебно у савременом свету.
  Исходи учења (стечена знања)Усвајање знања, овладавање научно-категоријалним апаратом за разумевање појава популарне културе и значаја животних стилова; оспособљавање за аналитичко и критичко сагледавање садржаја популарне културе и животних стилова у склопу друштвених и културних процеса и творевина; развијање способности за вредновање културних творевина и садржаја различитог нивоа.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставепроблеми одређења популарне културе и њеног разграничења од масовне културе; проблеми друштвене, културне и техничке условљености популарне културе; популарна култура, животни стилови и потрошачко друштво; вредносне оријентације, популарна култура и животни стилови; међусобна условљеност субкултура, популарне културе и животних стилова; савремени друштвени процеси, глобализација, популарна култура и животни стилови; животни стилови, друштвена структура и социјална стратификација; популарна култура, животни стилови и слободно време; проблеми индивидуализације и идентитета у популарној култури и животним стиловима.
  Садржај практичне наставеПроучавање базичне литературе и проблемских студија из социологије популарне културе и животних стилова, дискусије о прочитаним проблемима, њиховом научном значају и друштвеним и културним последицама.
  Литература
  1. Čejni, Dejvid (2003): Životni stilovi. Beograd: Clio.
  2. Đorđević, Jelena (2009): Postkultura. Beograd: Clio.
  3. Đorđević, Jelena (prir.) (2012): Studije kulture. Beograd: Službeni glasnik
  4. Fisk, Džon (2001): Popularna kultura. Beograd: Clio.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  21
  Методе извођења наставеПредавања, проучавање стручне литературе, дискусије, консултације.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит
  Практична настава5Усмени испит70
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари20
  Врх стране