15КСАП13 - Развој каријере и пословна етика - пракса

Спецификација предмета
НазивРазвој каријере и пословна етика - пракса
Акроним15КСАП13
Студијски програмКонференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење
Модул
Тип студијамастер академске студије другог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаСтручна пракса има за циљ да студенту омогући - увид у практичне аспекте преводилачке делатности, од конкурисања за посао, преко услова рада и типова задатака до начина организовања рада на пројекту или задатку, у свим фазама пројекта, од уговарања до испоруке превода. - увид у радно место руководиоца пројекта, преводиоца, терминолога, редактора и сл. - да примени стечена знања и вештине у професионалном окружењу и - да усаврши и продуби релевантне аспекте сопствене преводилачке компетенције.
  Исходи учења (стечена знања)Студент по завршетку стручне праксе: - уме да напише адекватну радну биографију прилагођену послодавцу - уме на јасан и адекватан начин да формулише своја очекивања и преференције у оквиру преводилачког посла - уме да напише понуду, радни налог, фактуру - уме да планира рад на пројекту у ком учествује већи број сарадника различитих профила уме да ефикасно организује своје радно време
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставенема.
  Садржај практичне наставеСтудент бира област из домена права, политике, економије и културе у којој ће да обави стручну праксу. Стручна пракса се обавља у току четвртог семестра студија у оквиру институција или предузећа које обављају преводилачку делатност. Садржај праксе зависи од пословне политике компаније у којој се она обавља као и врсте преводилачких послова који су тој институцији потребни, и прецизира се споразумом између Филозофског факултета и послодавца. Споразум садржи оквирну спецификацију радних задатака студента коју сачињавају наставник и студент, а потврђује послодавац. По истеку радне недеље, студент подноси извештај који обухвата све релевантне аспекте праксе. По истеку праксе, студент подноси сумарни извештај (2000 до 3000 речи) о ономе што је научио, увидео, усавршио и слично и предаје портфолио који се састоји од свих задатака које је студент током праксе обавио и извештаја послодавца о раду и залагању студента током праксе.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  0010
  Методе извођења наставеПрактичан рад у реалном радном окружењу.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит40
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти30
  Колоквијуми15
  Семинари15
  Врх стране