15КСАП11 - Развој каријере и пословна етика

Спецификација предмета
НазивРазвој каријере и пословна етика
Акроним15КСАП11
Студијски програмКонференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење
Модул
Тип студијамастер академске студије другог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаnemaОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ овог курса је унапређење компетенција и вештина неопходних за успешну преводилачку каријеру, упознавање студената са питањем професионалне и законске одговорности преводиоца, стицање знања о организационом, правном и економском оквиру преводилачког посла. На курсу се посебна пажња обраћа на питање етичке одговорности преводиоца, поштовање правила понашања струке, етичке и правне аспекте улоге преводиoца у друштву.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће стећи теоријска и практична знања о организационом, правном и економском оквиру преводилачког посла. Студенти ће бити у стању да стручно обављају преводилачки посао, јер ће поседовати вештине неопходне за писмено и усмено превођење. Студенти ће бити упознати са свим појединостима посла у разним областима превођења. Студенти ће бити свесни које су им вештине потребне за успешно и етичко обављање преводилачког посла.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеНаставне области по недељама: (1) Преводилачка професија у ширем друштвеном контексту; (2) Компетенције једног преводиоца (лични квалитети и способности); (3) Преводилачки стандарди (анализа ситуације и примена професионалних стандарда на тржишту рада); (4) Општеприхваћене норме конференцијског превођења; (5) Норме учтивости у конференцијском превођењу (положај тела преводиоца, глас, мимика, расположење, култура облачења); (6) Основни етички принципи преводилачке професије (одговорност преводиоца и правила понашања); (7) Потенцијалне етичке дилеме (студије случаја); (8) Планирање самосталне преводилачке каријере (организациони, правни и економски оквир); (9) Улога, важност и примена компјутерске технологије у зачетку преводилачке каријере; (10) Управљање временом. Закључивање уговора о ангажовању. Формирање цене рада; (11) Професионално усавршавање и стручне обуке. Стручна удружења; (12) Актуелни трендови преводилачке професије.
  Садржај практичне наставеСтудент учи како да отвори преводилачку агенцију, како да уради електронску презентацију своје агенције, како да уради понуду за преводилачки посао, како да се пријави на тендер за преводилачки посао, како да се понаша током обављања преводилачког посла, како да формира цену, како да напише рачун за обављене преводилачке услуге.
  Литература
  1. Gouadec, Daniel ( 2007). Translation as a Profession. Amsterdam/Philadephia: John Benjamins
  2. Samuelsson-Brown, Geoffrey (2010). A Practical Guide for Translators. Bristol: Multilingual Matters
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  20
  Методе извођења наставеИнтерактивна предавања, радионице, групни рад
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари
  Врх стране