15КСАП02 - Увод у студије превођења

Спецификација предмета
НазивУвод у студије превођења
Акроним15КСАП02
Студијски програмКонференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење
Модул
Тип студијамастер академске студије другог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са преводилачким теоријама и са њиховим значајем за ефикасну и квалитетну праксу превођења.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса, студенти треба да буду способни да: 1. Препознају и опишу методе, парадигме и главне правце истраживања преводилачких студија као научне области 2. критички процене поставке и тумачења различитих преводилачких теорија 3. прате развој преводилачких студија кроз идентификовање главних проблема и методологије као и праваца развоја савремених теорија 4. приступају практичним и теоријским проблемима у превођењу узимајући у обзир међусобну повезаност социо-културних и когнитивних фактора, сложеност процеса превођења и културолошку и етичку функцију превода.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПреводилачке студије као научна област (Холмсова мапа). Дефинисање превода и превођења. Врсте и облици превођења. Јединица анализе превода. Преводилачки проблем. Параметри квалитета у преводу. Разумевање основних теоријских појмова у оквиру следећих приступа превођењу: 1. лингвистичког (појам и врсте еквиваленције, преводилачке технике и стратегије), 2. дескриптивног (појам норме, приоритет циљне културе, преводилачке универзалије), 3. функционалистичког (скопос, вантекстуални и текстуални фактори, радни налог, адекватност), 4. културолошког (постколонијализам, родна перспектива), 5. активистичког (теорија наратива, теорија акције).
  Садржај практичне наставеСеминар - Анализа истраживачких метода у репрезентативним научним радовима различитих теоријских приступа.
  Литература
  1. Nord, C. 1997. Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome Publishing.
  2. Pym, A. (2010). Exploring Translation Theories. London: Routledge.
  3. Simeoni, D. (1998). „The Pivotal Status of the Translator’s Habitus“. Target 10:1, 1-39.
  4. Toury, G. (1995). Descriptive Translation Studies – and beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Compan
  5. Venuti, L. (2000). The Translation Studies Reader. London & New York: Routledge.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеПредавања, презентације; интерактивна настава.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30
  Врх стране