15ЕЈЕЈ24 - Обједињене језичке вештине 4

Спецификација предмета
НазивОбједињене језичке вештине 4
Акроним15ЕЈЕЈ24
Студијски програмЕнглески језик и књижевност
Модул
Тип студијаосновне академске студије првог степена
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметимаОбједињене језичке вештине 2, 3Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаУтврђивање знања студената у вези са теоријама превођења које могу користити у детаљнијим анализама честих грешака и објашњавању својих преводилачких решења.Побољшати способност студената да користе енглески језик на нивоу Ц1 везано за све четири језичке вештине уз активно развијање вештине говора, посебно држања презентација на енглеском језику.
  Исходи учења (стечена знања)У делу курса који се односи на превођење студенти ће проширити своје знање о преводилачким теоријама и примениће их на различите типове превода на енглески, укључујући лекторисање и анализирање грешака. У делу курса који се однси на обједињене језичке вештине, студенти ће бити оспособљени да користе комплексније врсте дискурса тако што ће умети на напишу или изговоре веће целине са високим степеном исправности, направе убедљиве, аргументоване и добро организоване презентације, процене исправност радова те да коригују сопствене или туђе текстове.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеИздвајање и организовање термина из текста, елементи културе у превођењу, правила анализе грешака и кориговање.
  Садржај практичне наставеKроз практичан рад на текстовима (есејистику, информативне брошуре, туристичке водиче, меније, кратка упутства и маркетиншко-пропагандни материјал) обрађују се разлике између српског и енглеског језика, анализа грешака лекторисање и тимско превођење. Поред тога, студенти кроз различите активности и задатке на часу проширују своје знање вокабулара и увежбавају сложеније граматичке структуре.
  Литература
  1. Oxford English Dictionary of Current English, 8thedition (2010). A. S. Hornby, Oxford: OUPRobinson, Douglas.(1997 (2012)).Becoming a Translator: An Introduction to the Theory and Practice of Translation.New York: RoutledgeMunday, Jeremy.(2001).Introduction to Translation Studies.New York: RoutledgeGilad, Susan.(2007).Copyediting & Proofreading for Dummies. Hoboken: Wiley Publishing, Inc. Практикум Lost in Translationкоји су саставилиАлександар Кавгић и Рандал А. Мејџор Практикум ОЈВ 4који су сас
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  14
  Методе извођења наставепредавања, вежбе, дискусије, пројектна настава, сарадња, самосталан рад
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит25
  Практична наставаУсмени испит20
  Пројекти10
  Колоквијуми25
  Семинари10
  Врх стране